Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Bạn có thể làm gì với tấm bằng Triết học!

15-04-2020

 Những người học triết học có thể học được các kỹ năng sống đáng giá có ích trong cả công việc chuyên môn và đời sống cá nhân. Những kỹ năng sống bao gồm kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng phân tích và phán đoán và khả năng bao quát tất cả các khía cạnh trong một cuộc tranh luận và xây dựng lại một vấn đề để nắm được mấu chốt.

Ngành quản lý nhà nước: học ở đâu, ra trường làm gì

03-04-2020

Chuyên ngành Quản lý nhà nước của Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế đã có tên trên bản đồ tuyển sinh các trường đại học uy tín ở Việt Nam. Toàn quốc có hơn 10 cơ sở đào tạo QLNN nhưng Trường ĐHKH Huế là 1 trong 4 cơ sở đào tạo điển hình có uy tín được nhắc đến

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 -2020

08-11-2019

Ngày 07/11/2019, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.

Lễ kết nạp Đảng viên

19-06-2019

Ngày 18/06/2019 tại phòng họp B202 đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ Khoa Lý luận chính trị.

Trang: 1 2