Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Bài 2: TÌM HIỂU VỀ NGÀNH TRIẾT HỌC

TRANG BỊ CHO SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC ĐỂ ÁP DỤNG MỌI TRI THỨC CHO CUỘC SỐNG

🔈 PV: Thưa tiến sĩ, ngành triết học có gì hấp dẫn?
👨🏻‍🏫 TS: Tri thức và giá trị thực của cuộc sống trở thành phương châm, mục tiêu và hệ quy chiếu để xây dựng chuẩn đầu ra của ngành Triết học. Trên cơ sở triết lý này, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế luôn đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; chúng tôi đã cập nhật kiến thức và chương trình đào tạo tiên tiến để xây dựng một khung chương trình đào tạo chuẩn dựa trên nhu cầu của xã hội và xu thế hội nhập thế giới để người học khi ra trường đạt được giá trị cốt lõi nhất là “mọi tri thức đều được áp dụng để phục vụ cho cuộc sống của chính bạn”.
Nói về đặc thù của ngành triết học và tính hấp dẫn của nó, có thể khẳng định rằng: Triết học là ngành nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế giới tự nhiên, xã hội và con người. Sinh viên ngành triết học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và phương pháp luận để trả lời và giải đáp các câu hỏi về mục đích sống, về đạo đức, lương tâm của con người và đặc biệt là giá trị thực của xã hội. Ngành triết học sẽ dạy cho bạn những kỹ năng và giá trị sống vô cùng ý nghĩa, có ích và giúp bạn áp dụng cả vào trong đời sống cá nhân hoặc các kỹ năng, kiến thức về chuyên môn. Các kiến thức và kỹ năng mà ngành triết học sẽ giúp cho bạn, đó có thể là các kỹ năng như: kỹ năng phân tích và phán đoán, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng bao quát tất cả các khía cạnh trong một cuộc đàm đạo, tranh luận hay đàm phán.v.v...
Điều đặc biệt nữa là học ngành triết học sinh viên không phải đóng học phí (được miễn học phí 100%) và còn nhận được nhiều suất học bổng có giá trị khác từ quỹ khuyến học của khoa và Hội cựu sinh viên Triết học Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
🔈 PV: Xin tiến sĩ cho biết sơ qua về chương trình và mục tiêu đào tạo của ngành triết học?
👨🏻‍🏫 TS: Ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về Triết học, giúp nắm vững lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về thế giới quan duy vật biện chứng. Triết học cung cấp các kỹ năng sống quan trọng trong cả công việc chuyên môn và đời sống cá nhân cho các sinh viên. Bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, phán đoán, kỹ năng thuyết phục và đàm phán... Ngành Triết học trang bị cho sinh viên kiến thức ở trình độ nâng cao về triết học Mác - Lênin, về tôn giáo, mỹ học, đạo đức... cùng những tri thức thực tiễn khác giúp người học có thể tự do vận dụng vào giải quyết những nhiệm vụ cụ thể về lý luận thực tế. Ngành học này còn trang bị tư duy phản biện và đào tạo kỹ năng về phân tích, tổng kết, kỹ năng lựa chọn, tìm ra vấn đề và giải quyết một cách hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, là các kỹ năng về cách áp dụng phương pháp nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành phục vụ cho công việc sau này.
🔈 PV: Cơ hội việc làm của sinh viên triết học sau khi tốt nghiệp ra trường như thế nào?
👨🏻‍🏫 TS: Ngành Triết học tạo cơ hội cho bạn có thể trở thành chuyên gia nghiên cứu về triết học, cố vấn về tôn giáo cho Đảng, Nhà nước về đường lối phát triển đất nước... Sinh viên ngành Triết học sau khi ra trường có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:
- Giảng dạy bộ môn Triết học, các học phần Lý luận chính trị tại các Học viện, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, hay giảng dạy môn Giáo dục công dân tại các trường Trung học phổ thông.
- Ngành Triết học tạo cơ hội cho bạn có thể trở thành chuyên gia nghiên cứu về triết học, cố vấn về tôn giáo cho Đảng, Nhà nước về đường lối phát triển đất nước.
- Biên tập viên: trở thành phóng viên làm việc tại các cơ quan báo chí, tạp chí truyền thông, biên tập các chuyên mục về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội hay giáo dục tại các báo ngành.
- Nghiên cứu, biên dịch: làm việc trong ngành xuất bản, phát hành sách, tranh, truyện, văn thơ...
- Hành chính văn phòng: với những kỹ năng học được trong nhà trường, bạn có thể đảm nhận công việc phân tích, thương lượng, đàm phán, lên kế hoạch hoạt động hay soạn thảo hợp đồng, văn bản cho công ty, doanh nghiệp.
- Trợ lý pháp lý, thư ký cho các công ty chuyên về luật.
Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể thử sức ở các văn phòng hành chính Nhà nước tại địa phương: cấp xã, huyện, thị trấn, để nâng cao trình độ và tích lũy thêm kinh nghiệm tại các cơ quan Nhà nước. Với sự đa dạng về việc làm và nhu cầu lớn của các cơ quan, ban ngành mà hằng năm sinh viên triết học của Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đều xin được việc làm với tỉ lệ cao; và nhiều người trong số đó đã sớm thành đạt trong xã hội./.
Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ về cuộc phỏng vấn này!

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị