THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ.

Trình duyệt đang tự động chuyển hướng sang website mới.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< nếu bạn phải đợi lâu.