Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Giới thiệu về Khoa Lý luận chính trị

1) Thông tin về Khoa Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị (tiền thân là Khoa Mác – Lênin) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Bộ môn Mác – Lênin của các trường đại học thành viên Đại học Huế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị (Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) cho các trường thành viên thuộc Đại học Huế như Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Trường Đại học Nghệ Thuật, Trường Đại học Luật, Khoa Du Lịch và Khoa Giáo dục Thể chất. Gần 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Khoa học, Khoa Lý luận chính trị không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Hiện nay, Khoa Lý luận chính trị có 4 bộ môn: Triết học và Quản lý nhà nước, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh với 27 cán bộ cơ hữu; trong đó có 1 PGS, Giảng viên Cao cấp, 1 Giảng viên Cao cấp 16 giảng viên chính, 13 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ, 2 NCS. Ngoài ra, Khoa còn hợp tác đào tạo với những nhà khoa học có học hàm, học vị cao như Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có uy tín trong lĩnh vực Triết học ở Viện Triết học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Khoa Triết học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Triết học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.v.v...

Khoa có 2 chuyên ngành đào tạo Triết học (Đào tạo ở 2 bậc Cử nhân và Thạc sĩ), và Quản lý nhà nước. Từ khi được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo chuyên ngành cho đến nay, Khoa đã có 21 khóa tốt nghiệp Cử nhân Triết học với gần 2.000 sinh viên. Trong số những sinh viên đã tốt nghiệp có hơn 200 người trở thành giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học, học viện chính trị, các trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước. Về đào tạo Thạc sĩ đến nay đã đào tạo được 21 khóa; trong đó có 18 khóa đã tốt nghiệp, 2 khóa đang theo học. Riêng ngành Quản lý nhà nước đã đào tạo được 1 khóa và đang tuyển sinh khóa thứ 2 năm 2020.

Những sinh viên, học viên cao học do Khoa Lý luận chính trị đào tạo sau khi tốt nghiệp hầu hết công tác tại các cơ quan như Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các tỉnh, huyện, các trường chính trị, Học viện chính trị, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Quân đội Nhân dân, trở thành những phóng viên báo chí ở địa phương và Trung ương. Nhìn chung các sinh viên đều phát huy tốt chuyên môn được đào tạo, nhiều người đã trưởng thành giữ những chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể - xã hội.Có những người trở thành giảng viên, cán bộ giảng dạy ở các trường đại học, học viện đã đạt được những học vị cao như Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Về nghiên cứu khoa học. Song hành với nhiệm vụ giảng dạy thì nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tính đến thời điểm hiện nay, khoa đã chủ trì 16 đề tài khoa học cấp Bộ, 13 đề tài cấp Cơ sở Đại học Huế, trong đó có 10 đề tài đã nghiệm thu đạt loại khá trở lên, 3 đề tài đang thực hiện; 24 đề tài cấp Trường Đại học Khoa học và nhiều đề tài, dự án cấp tỉnh, huyện. Xuất bản 13 giáo trình đại học và sau đại học, 5 sách chuyên khảo và hàng chục tài liệu tham khảo, hướng dẫn học tập tại các nhà xuất bản lớn của Trung ương và địa phương như: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Thuận Hóa..v.v...

Cùng với các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, Khoa còn đặc biệt chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Hội Nghị khoa học sinh viên được tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp sinh viên tìm tòi nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần mở rộng kiến thức, nắm vững các kỹ năng nghiên cứu một cách thuần thục. Nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên đạt các giải lớn của toàn quốc như giải Kova, giấy khen của Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học.

2) Thông tin về ngành đào tạo Triết học

Triết học là một môn khoa học xuất hiện sớm nhất trong tất cả các môn khoa học xã hội và nhân văn. Từ thời cổ đại ở cả phương Đông và phương Tây người ta đều cho rằng “một xã hội lý tưởng phải là một xã hội được quản lý bởi các nhà thông thái”(triết học). Trong xã hội hiện đại ngày nay, câu nói này càng có ý nghĩa thiết thực hơn đối với những người lãnh đạo, bởi một nhà lãnh đạo giỏi sẽhạn chế được những sai lầm trong hoạch định chính sách đòi hỏi người lãnh đạo phải có tầm nhìn triết học. Điều đó cũng có nghĩa, chính bản thân bạn cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai nếu bạn có tri thức triết học.

 Trường Đại học Khoa học là nơi đào tạo chuyên ngành triết học có uy tín, sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản và chuyên sâu về triết học sau khi tốt nghiệp. Người học sẽ có những hiểu biết, có những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ; những kiến thức của khoa học tự nhiên liên quan đến triết học; những kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa Mác – Lênin với tư cách là thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; những kiến thức về lịch sử tư tưởng triết học phương Đông, phương Tây qua một số triết gia tiêu biểu; có kiến thức và nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu triết học; nắm vững kiến thức về lý luận và thực tiễn đời sống chính trị.

Đối với chuyên ngành đào tạo Cử nhân Triết học tại Trường Đại học Khoa học Huế, sinh viên được miễn 100% học phí. Những sinh viên học giỏi sẽ được nhận học bỗng của nhà trường hàng năm. Ngoài ra, còn được nhận thêm những suất học bỗng từ quỹ mà các doanh nghiệp, các công ty, những nhà tài trợ cho quỹ khuyến học của Khoa Lý luận chính trị.

- Nhu cầu về thị trường tuyển dụng: Trong hệ thống chính trị, xã hội ở Việt Nam hiện nay các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội rất cần đến những cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học để phục vụ những công việc sau:

+ Đối với công tác giảng dạy và nghiên cứu có các đơn vị như: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Triết học, Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị của các trường đại học và cao đẳng, các trường trung cấp và các trường Trung học Phổ thông.

+ Đối với cán bộ viên chức và công chức: Văn phòng các tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo Trung ương và địa phương, Văn phòng Đảng ủy các đơn vị, trường học, các Sở, Ban ngành ở Trung ương và địa phương; Tham gia vào đội ngũ cố vấn lý luận cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền về đường lối, phương hướng phát triển đất nước, địa phương trong thời kỳ hội nhập và đổi mới; các tổ chức đoàn hội, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Triển vọng về nghề nghiệp: Cử nhân triết học có năng lực tư duy, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có thể làm việc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học triết học và các môn lý luận chính trị. Cử nhân triết học có thể được chuyển tiếp thi lên bậc học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực: Triết học, Lý luận chính trị và các lĩnh vực khoa học xã hội khác.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân triết học bạn có thể bổ túc thêm kiến thức của bất cứ ngành nghề nào mà mình lựa chọn, kể cả việc kinh doanh hay tham gia vào lĩnh vực truyền thông đại chúng như phóng viên, biên tập viên báo chí truyền hình; kinh doanh, đầu tư, luật sư, phê bình nghệ thuật, quản lý khoa học công nghệ. Là những người tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Bạn có thể làm gì với tấm bằng triết học?

– Có thể bạn cho rằng tư duy phê phán chỉ cần thiết trong kinh doanh, nhưng trên thực tế khả năng phân tích là khả năng quý báu được dùng trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như khả năng hỏi những câu hỏi có ích và tìm ra các giải pháp logic cho các vấn đề, một kỹ năng mà tất cả các doanh nghiệp cần nhân viên của mình có. Nếu bạn học triết học, bạn sẽ có được nền tảng vững chắc trong sự đa dạng hóa nghề nghiệp của mình, mặc dù có một số công việc phổ biến (trong lĩnh vực luật pháp chẳng hạn), có thể bạn sẽ cần kiếm được tấm bằng về đào tạo nghề.

Hãy đọc bài viết dưới đây để nắm kỹ hơn về những nghề nghiệp có thể đảm nhiệm với tấm bằng triết học và những công việc liên quan, cùng với lời khuyên và thông tin về những kỹ năng bạn cần có.

Công việc trong giảng dạy

– Trong khi những bài viết mang đầy tính triết lý của triết học không liên quan lắm đến việc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, một tấm bằng về triết học vẫn là nền tảng tốt cho việc giảng dạy ở những cấp bậc này. Bạn sẽ chắc chắn sẽ vận dụng tốt kỹ năng phê phán và kỹ năng tư duy để giúp bọn trẻ phát triển. Ở hầu hết các quốc gia, bạn cần có một chứng chỉ sư phạm chuyên nghiệp để trở thành một giáo viên, dù có những trường hợp (như trường tư hoặc các trường đại học), bên cạnh tấm bằng bạn có, bạn sẽ được ưu tiên nếu có tấm bằng thạc sĩ hay đã có kinh nghiệm giảng dạy. Nếu bạn mong muốn giảng dạy ở cấp độ đại học, bạn sẽ phải cạnh tranh khốc liệt để vào được vị trí thấp hơn trước. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp ngành triết học thường là ứng cử viên hàng đầu cho những ngành nghiên cứu trong những lĩnh vực liên quan. Bạn cần chứng tỏ khả năng và chuyên môn của mình trong lĩnh vực bạn chọn và thể hiện được tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu nghiên cứu dự án của bạn sẽ đóng góp gì cho lĩnh vực học thuật.

Công việc trong lĩnh vực cộng đồng

– Các công việc trong ngành công rất đa dạng, bao gồm cả những vai trò được nhà nước tài trợ, ví dụ như làm việc trong chính quyền và ngành dịch vụ y tế quốc gia. Mặc dù sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên môn và hiểu biết thường được trọng dụng nhưng cũng tùy thuộc vào từng vai trò. Rất nhiều vị trí trong ngàn công đòi hỏi bạn có nhiều kỹ năng khéo léo. Những người học triết có thể phù hợp với những ngành công nếu họ có tấm bằng và họ hiểu biết về những vấn đề phức tạp của xã hội, tình hình thế giới cũng như khả năng phân tích tình hình chung. Những công việc trong ngành công gồm các vị trí trong ngành dịch vụ công, chính phủ, dịch vụ y tế, lực lượng cảnh sát và lực lượng vũ trang. Cơ hội nghề nghiệp ở công việc văn phòng hành chính văn phòng phổ biến ở mọi lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực này.

Công việc trong ngành xuất bản và báo chí.

– Các công việc xuất bản xoay quanh việc xuất bản các tạp chí, sách, báo và các hình thức khác của xuất bản và phương tiện truyền thông. Trong khi cuộc cách mạng kỹ thuật số có thể gây khó khăn cho ngành xuất bản in truyền thống, với sự lớn mạnh của ngành xuất bản kỹ thuật số cả về trực tuyến và thiết bị điện tử (e-book), có nghĩa là những công việc trong ngành xuất bản cũng rất nhiều. Những công việc chủ yếu là biên tập, ấn phẩm, marketing và bán hàng.

– Nghề báo có thể đảm nhận các vai trò như nghiên cứu, viết bài, biên tập, trình bày và các hình thức khác nhau của truyền thông đa phương tiện và phát thanh truyền hình. Một tấm bằng thạc sĩ chuyên sâu trong lĩnh vực báo chí sẽ có ích nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Để nâng cao cơ hội làm việc trong ngành này bạn nên phát triển một danh mục công việc liên quan đến báo chí và kinh nghiệm làm việc trong ngành bên cạnh tấm bằng triết học của bạn.

Những công việc ít phổ biến hơn với tấm bằng triết học

  1. Công việc trong ngành luật.

– Có thể bạn nghĩ những công việc liên quan đến pháp lý thường dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành luật, nhưng sự thật là một tấm bằng triết học là nền tảng tốt cho con đường nghề nghiệp trong ngành này. Kỹ năng nghiên cứu và phân tích của bạn sẽ có giá trị trong ngành này., và mặc dù những vai trò chuyên môn cao như luật sư hay cố vấn luật, cần được đào tạo chuyên sâu và có bằng luật (ví dụ như LLB, JD, LLM), sinh viên tốt nghiệp từ nhiều ngành như triết học hay văn học, có thể dấn thâm vào ngành qua việc nghiên cứ, làm thư ký hay trợ lý pháp lý, có tiềm năng để phát triển việc đào tạo pháp lý trong công việc.

  1. Công việc trong điều trị tâm lý và tư vấn.

– Khi học triết học, bạn sẽ có kỹ năng phân tích và làm việc có phương pháp, vì vậy sau khi tốt nghiệp bạn sẽ là ứng viên phù hợp với những ngành điều trị tâm lý hay tư vấn. Những công việc này, mặc dù yêu cầu bằng cấp đào tạo nghề chuyên sâu nhưng thường sẽ không yêu cầu bằng thạc sĩ. Khi mà một nhà tâm lý học phải theo một lộ trình nghiêm ngặt (có thể thông qua tấm bằng về tâm lý học), bác sĩ trị liệu và tư vấn viên có thể được đảm nhận bởi rất nhiều người có trình độ khác khi có kinh nghiệm và học cao hơn. Kỹ năng giao tiếp, kiến thức về quá trình tâm lý học và khả năng đồng cảm là những phẩm chất cần trong lĩnh vực này. Phần lớn công việc sẽ là gặp mặt khách hàng, bạn có thể làm việc trực tiếp với các cá nhân, các cặp đôi, gia đình, các nhóm và giúp họ vượt qua những rào cản về tình cảm và tâm lý, bằng cách sử dụng đa dạng các phương pháp của điều trị và thảo luận.

– Và cuối cùng, bạn có thể làm gì với tấm bằng triết học của mình nếu những ngành nghề trên không gây cho bạn hứng thú? Hãy nhớ rằng, điều duy nhất giới hạn bạn đó là trí tưởng tượng của bạn (trừ phi bạn muốn trở thành một phi hành gia), còn các ngành như phương tiện truyền thông, kinh doanh, chăm sóc y tế, quan hệ công chúng, nhân lực, marketing bạn đều có thể làm.

Học triết học ở đâu, những cơ sở đào tạo có uy tin về triết học ở Việt Nam

Hiện nay, ở Việt Nam chuyên ngành triết học được đào tạo một cách bài bản từ hệ Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ. Đối với sinh viên học Triết học tại Trường Đại học Khoa học Huế, sinh viên được miễn học phí 100% và có những suất học bổng hấp dẫn khác.

Các cơ sở (trường đại học, học viện) đào tạo triết học có uy tín và chất lượng ở Việt Nam:

- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

+ Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.

+ Website: www.husc.edu.vn

+ http://husc.hueuni.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=261

- Học viện Báo chí và tuyên truyền

(Lưu ý: Mọi người có thể tham khảo bài Học triết học để làm gì tại trang web: https://spiderum.com/bai-dang/Hoc-triet-hoc-de-lam-gi-74n )

3) Thông tin về ngành đào tạo Quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là một trong những chuyên ngành được đào tạo rộng rãi và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực; đặc biệt là những nước có nền kinh tế, chính trị, giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy sĩ, Australia, Nga, Nhật Bản, Singapore,... Ở Việt Nam, quản lý nhà nước được xem là một nghề đặc biệt trong xã hội. Đây là công việc dựa trên sử dụng quyền lực công để điều hành, quản lý các hành vi của tổ chức, cá nhân trong xã hội, nhằm đảm bảo ổn định và phát triển xã hội, theo các mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Do sử dụng quyền lực công nên phạm vi tác động và đối tượng tác động rộng làm cho những hoạt động này có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong quá trình đào tạo, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước. Sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các công việc quản lý hành chính, có thể nêu lên những giải pháp hoặc sáng kiến giúp loại bỏ những vấn đề còn hạn chế trong thủ tục hành chính hiện nay.

Những Cử nhân Quản lý nhà nước có khả năng phân tích vấn đề liên quan đến quản lý hành chính. Có khả năng viết và thuyết trình rõ ràng những vấn đề thuộc quản lý của Nhà nước; biết quan sát và phân tích tìm ra những vấn đề để giải quyết vấn đề đặt ra đối với quản lý hành chính nhà nước; nâng cao khả năng làm việc theo nhóm, bao gồm khả năng thích nghi, hòa nhập tốt để phân tích và phối hợp làm việc hiệu quả giữa các thành viên; lên kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả, quản lý thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố mang tới thành công trong công việc quản lý nhà nước; khả năng lắng nghe, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt; có khả năng làm việc độc lập, đọc hiểu các tài liệu trong nước, ngoài nước về chuyên ngành quản lý; sử dụng thành thạo các phần mềm, chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo, các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint); nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp và hoạt dộng chuyên môn.

Hiện nay, ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên hàng năm số lượng cán bộ cử đi đào tạo ngắn hạn và dài hạn về quản lý nhà nước là rất lớn, theo khảo sát khoảng trên 600 cán bộ/năm. Nhu cầu sử dụng ở các cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội ngày càng lớn.

Kết quả khảo sát các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, các cơ quan Ban ngành của các địa phương trên khắp cả nước cho thấy, thị trường lao động cần nhân lực là cử nhân được đào tạo chuyên sâu về quản lý nhà nước. Trong đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước, các ban, ngành được khảo sát trả lời rằng cử nhân ngành Quản lý nhà nước là cần thiết đối với cơ quan của họ; 92,78% các sở nội vụ trả lời là cử nhân Quản lý nhà nước cần thiết với cơ quan của họ, trong khi đó số liệu này đối với các cơ quan về đoàn thể là 80%. Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy, việc sử dụng cử nhân ngành Quản lý nhà nước là cần thiết đối với các cơ quan đơn vị, từ đó mở ra cơ hội tốt cho những người có bằng cử nhân Quản lý nhà nước để phục vụ cho thị trường lao động trong thời gian tới là rất lớn. Cụ thể, phần lớn các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động được hỏi (94,8%) đều cho rằng họ có nhu cầu tuyển dụng Cử nhân Quản lý nhà nước vào làm việc trong những năm tới. Trong đó, cao nhất là các sở Nội vụ (100%), tiếp đến là các quận ủy, huyện ủy (90,9%), cơ quan hành chính sự nghiệp  (77,8%).

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên hành chính các khu vực công và khu vực tư, đặc biệt là hệ thống chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương;
  • Nghiên cứu viên về khoa học hành chính, khoa học quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước;
  • Giảng dạy về khoa học hành chính, cán bộ hành chính, khoa học quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính;
  • Có cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước, Hành chính công, Quản lý công, Chính trị học.

Các trường đào tạo ngành quản lí nhà nước

Học ngành quản lý nhà nước ở đâu? Ngành này có những đặc thù và đòi hỏi chuyên môn nhất định nên việc đào tạo chuyên ngành này cũng có những yêu cầu và giới hạn nhất định. Theo sự phê duyệt của chính phủ thì hiện tại chỉ có các trường sau có tuyển sinh chuyên ngành quản lí Nhà nước:

+ Học viện báo chí tuyên truyền

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: https://ajc.hcma.vn/Pages/default.aspx

Các khối tuyển sinh: Khối A;C;D với mức điểm chuẩn 16 điểm (năm 2018)

+ Đại học Nội Vụ

Địa chỉ: 36 Xuân LA; Tây Hồ; Hà Nội

Website: http://truongnoivu.edu.vn/

Các khối tuyển sinh: A;C; D với mức điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên (năm 2018)

+ Đại học Văn hóa Hà Nội

Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam

Website: http://huc.edu.vn/

Trường tuyển sinh khối C, D với mức điểm chuẩn là 17 điểm (năm 2018) cho ngành quản lí nhà nước về gia đình.

+ Đại học Khoa học - Đại học Huế

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.

Website: www.husc.edu.vn

Lợi ích khi học ngành Quản lí Nhà nước

Bất cứ cái gì đều có giá trị của nó. Bạn bỏ ít nhất 4 năm ra để theo đuổi chuyên ngành quản lí Nhà nước. Vậy sau 4 năm với bao mồ hôi bao nước mắt bạn sẽ đánh đổi lại được gì so với những người khác. Bạn sẽ có được những lợi ích gì khi đến với môi trường này. Đó là:

+Được học tập với các giảng viên có trình độ 100% từ thạc sĩ trở lên

+ Được đào tạo bởi những học thuyết khoa học hàng đầu thế giới

+ Được tiếp cận và ứng dụng với những phương pháp tiên tiến hiện đại trong quá trình học

+ Môi trường học tập năng động, thực tiễn.

Kết thúc khóa đào tạo bạn sẽ có trong tay tấm bằng cử nhân với:

Hệ thống tư tưởng vững vàng

Nắm vững hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Các kĩ năng thiết yếu: giao tiếp, lắng nghe, phân tích, khảo sát và tư duy độc lập

Sử dụng thành thạo các thủ tục hành chính trong đời sống

Quản lí Nhà nước là chuyên ngành bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị; ý tế; giáo dục; kinh tế; ngoại giao;...Phục vụ nhân dân, xây dựng một nhà nước pháp chế xã hội chủ nghĩa vững mạnh chính là mục tiêu mà các nhà quản lí hướng đến. Ngành học này nghe có vẻ khô khan, lí thuyết nhưng trên thực tế nó lại găn bó mật thiết với thực tiễn hàng ngày, đi sâu đi sát vào cuộc sống. Đây là lĩnh vực không thể thiếu đối với sự tồn tại của một quốc gia. Nếu bạn còn cân nhắc hay băn khoăn về vấn đề gì thuộc nhóm ngành quản lý nhà nước có thể gửi câu hỏi đến blog để chúng mình giải đáp. Hoặc liên hệ trực tiếp với trường đào tạo để nắm bắt thông tin kịp thời chính xác nhất nhé.

Hi vọng ý kiến tư vấn bên trên sẽ cho các bạn cái nhìn khái quát và hữu ích nhất về quản lí Nhà nước.