Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Lý luận chính trị năm học 2020-2021

Ngày 22/10/2020, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021.

Thực hiện công văn số 1100/HDLT-ĐHKH-CĐ của Hiệu trưởng và Ban thường vụ Công đoàn trường ĐHKH, vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 11 năm 2020, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức nhằm tổng kết nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Dự Hội nghị có 23/24 cán bộ của đơn vị; về phía lãnh đạo đến dự có PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Ths. Nguyễn Minh Cần, Phó chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Hội nghị đã nhất trí thông qua nội dung báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020 – 2021 của Khoa. Bên cạnh đó, Hội nghị đã bầu ra danh sách gồm 07 đồng chí đi dự Hội nghị cán bộ, viên chức của trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Võ Thanh Tùng đã đánh giá cao mức độ hoàn thành nhiệm vụ và những đóng góp của đơn vị cho nhà trường trong năm học 2019-2020 vừa qua, đồng thời khuyến khích cán bộ đơn vị tiếp tục phấn đấu hơn nữa để mở rộng các lĩnh vực hoạt động, đoàn kết chiến thắng khó khăn, vượt qua những hạn chế khách quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị