Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnDanh sách GV hướng dẫn, GV phản biện Khóa luận năm thứ 4 (K36)

 Khoa Lịch sử  10-05-2016   In

Thông báo về việc chuẩn bị một số nội dung liên quan đến bảo vệ KLTN của SV năm thứ 4 ngành Lịch sử và Đông phương học

 Khoa Lịch sử  10-05-2016   In

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn"

 Khoa Lịch sử  25-04-2016   In

Thông báo về Họp Hội đồng cấp Khoa đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên HKI năm học 2015 - 2016

 Khoa Lịch sử  18-03-2016   In

Danh sách tên đề tài Khóa luận TN, Báo cáo TN, cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực hiện K36

 Khoa Lịch sử  01-03-2016   In

Thông báo về kế hoạch Sơ kết HK I của Khoa

 Khoa Lịch sử  20-01-2016   In

[Khẩn] Thông báo v/v nộp giấy tờ liên quan đến bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy

 Khoa Lịch sử  19-01-2016   In

Thông báo về lịch thông qua đề cương và giao đề tài LV Thạc sĩ K2014

 Khoa Lịch sử  15-12-2015   In

Thông báo Nghiệm thu ngân hàng đề thi

 Khoa Lịch sử  09-12-2015   In

[Khẩn]Thông báo V/v đề xuất tên đề tài và thông qua đề cương LV Thạc sĩ K2014

 Khoa Lịch sử  07-12-2015   In

Thông báo Tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Khoa Lịch sử  18-11-2015   In

Thông báo về việc nộp file Luận văn CH Khóa 2013-2015

 Khoa Lịch sử  14-10-2015   In

Thông báo về Hội thảo Khoa học "20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 -2015): Thành tựu và triển vọng"

 Khoa Lịch sử  14-10-2015   In

Thông báo về thời gian Seminar luận văn Cao học Khóa 2013

 Khoa Lịch sử  14-10-2015   In

Thông báo về Lễ trao bằng Tốt nghiệp và danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại Hội trường

 Khoa Lịch sử  21-07-2015   In

Thông báo về thời hạn nộp Niên luận năm 3 năm học 2014-2015

 Khoa Lịch sử  07-07-2015   In

Danh sách Sinh viên thực hiện, cán bộ hướng dẫn Niên luận năm 3

 Khoa Lịch sử  26-06-2015   In

Thông báo V/v chuẩn bị tổng kết và bình xét các danh hiệu NH 2014 - 2015

 Khoa Lịch sử  19-06-2015   In

Phiếu chấm điểm Khóa luận TN

 Khoa Lịch sử  25-05-2015   In

Thông báo Lịch chấm và công bố kết quả KLTN K35

 Khoa Lịch sử  25-05-2015   In

Thông báo V/v chuẩn bị một số nội dung liên quan đến việc bảo vệ KLTN của SV năm thứ 4 ngành Lịch sử và Đông phương học

 Khoa Lịch sử  19-05-2015   In

Thông báo V/v thực hiện các quy định của nhà trường đối với học sinh, sinh viên và học viên

 Khoa Lịch sử  05-05-2015   In

Một số quy định về cách trình bày Khóa luận và Báo cáo tốt nghiệp

 Khoa Lịch sử  03-05-2015   In

Thông báo về Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2015-2017

 Khoa Lịch sử  13-04-2015   In

Thông báo V/v họp Chi ủy mở rộng

 Khoa Lịch sử  23-03-2015   In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---