Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Địa chỉ Email và SĐT cán bộ Khoa Lịch sử

ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ SĐT CÁN BỘ GIẢNG DẠY KHOA LỊCH SỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

SĐT Văn phòng: 054.3.823.833

Địa chỉ Email:  khoasudhkh@gmail.com

Website: http://husc.hueuni.edu.vn/khoasu

 

Stt            Họ và tên Email SĐT
1 Đỗ Bang dobangkh@gmail.com  0903591041
2 Lê Thị Anh Đào anhdaokls@gmail.com  01688614068
3 Hoàng Thị Anh Đào anhdao_cv@yahoo.com   0914272821
4 Nguyễn Văn Đăng nvdang2101@gmail.com 0905655144
5 Trịnh Thị Định dinhhucs@gmail.com   0914418090
6 Mai Văn Được maiduochusc@gmail.com   01646545472
7 Nguyễn Mạnh Hà manhhakls@gmail.com  0983455905
8 Mai Thúy Bảo Hạnh bhanhdph@gmail.com  0905009108
9 Phạm Đình Quý Hạnh quyhanh.pham@gmail.com  0947299599
10 Nguyễn Thu Hằng thuhanglsvn@gmail.com  0947744129
11 Hoàng Văn Hiển hiencssh@gmail.com  0914077895
12 Dương Quang Hiệp hiepklshue@gmail.com  0982551929
13 Lê Nam Trung Hiếu seta098@gmail.com  0905770069
14 Trần Thị Hợi tranhoikls@gmail.com  0987100951
15 Phạm Ngọc Bảo Liêm pnbliem@gmail.com  0914996993
16 Nguyễn Hoàng Linh hoanglinhemi@gmail.com  0934889759
17 Nguyễn Văn Mạnh nguyenvanmanhkls@yahoo.com  0905108000
18 Phạm Thị Nga phamnga2295@gmail.com  0964837342
19 Nguyễn Chí Ngàn nguyenchi1708@gmail.com   0905775007
20 Nguyễn Thị Thùy Nhung thuynhung107@gmail.com  01684317697
21 Trần Mai Phượng phuongtran.ant@gmail.com  0905544848
22 Nguyễn Văn Quảng quangkch@gmail.com  0914905100
23 Lê Duy Sơn leduyson@gmail.com 098.3833.590
24 Trần Thị Tâm tamklsdhkh@gmail.com    0935420559
25 Bùi Thị Tân tan.buithi@yahoo.com.vn  
26 Nguyễn Văn Tận nvtandhkh@yahoo.com.vn  0914156111
27 Nguyễn Quang Trung Tiến trungtiendhkh@gmail.com  0914066110
28 Trương Tuấn Vũ tuanvudph@gmail.com  0914215665

 

      Update: Chí Ngàn