Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Tin tức

Tọa đàm khoa học với chủ đề “𝐏𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢á𝐨 𝐇𝐮ế 𝐯à 𝐃𝐢 𝐬ả𝐧 𝐭ư 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐦ộ𝐜 𝐛ả𝐧 𝐏𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢á𝐨 𝐇𝐮ế”

25-04-2021

Sáng ngày 24/4/2021, tại Bảo tàng Dân tộc - Khảo cổ, Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “𝐏𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢á𝐨 𝐇𝐮ế 𝐯à 𝐃𝐢 𝐬ả𝐧 𝐭ư 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐦ộ𝐜 𝐛ả𝐧 𝐏𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢á𝐨 𝐇𝐮ế” do Ths. Lê Thọ Quốc, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế trình bày.

Tiếp nhận tài trợ Quỹ Học bổng Khuyến học do cựu sinh viên Hoàng Thiên Chính trao tặng

27-03-2021

Vào chiều ngày 25/3/2021, tại Bảo tàng Dân tộc - Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã diễn ra buổi tiếp nhận tài trợ Quỹ Học bổng Khuyến học do anh Hoàng Thiên Chính (cựu sinh viên lớp Đông Phương học K34, hiện nay là Phó Giám đốc Công ty TNHH & Đầu tư phát triển thương mại Nhôm Kim Ngọc, TP. Huế) trao tặng, với số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

Thông tin tuyển sinh Khoa Lịch sử năm 2021

26-03-2021

Để tìm hiểu đầy đủ chi tiết thông tin tuyển sinh các ngành học của trường Đại học Khoa học năm 2021, xin vui lòng xem tại đây.

Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2021

10-03-2021

Vào lúc 14 giờ 30, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Bảo thàng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học; chi bộ Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Khánh Vân - sinh viên lớp Lịch sử K41, đồng chí Phạm Thị Tâm - sinh viên Đông phương học K41 vào Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Xem tất cả