Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (26/10/2020 - 01/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
26/10/2020 - 01/10/2020
Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
26-10-2020

✪ Chi bộ Khoa Lịch sử: Họp CB định kỳ tháng 10/2020 và nộp Đảng phí quý III. Thời gian: 8h30. Địa điểm: Phòng BT Khoa. Thành phần: Toàn thể CB Khoa.

✪ Khoa Lịch sử: Họp Khoa. Nội dung: Triển khai một số công việc về đào tạo, công tác sinh viên, biên soạn giáo trình. Thời gian: 9h30. Địa điểm: Phòng BT Khoa. Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

 

 

 

Thứ ba
27-10-2020

     

Thứ tư
28-10-2020

     

Thứ năm
29-10-2020

     

Thứ sáu
30-10-2020

     

Thứ bảy
31-10-2020

     

Chủ nhật
01-11-2020