Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (01/03/2021 - 07/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
01/03/2021 - 07/03/2021
Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
01-03-2021

     

Thứ ba
02-03-2021

 

 

   

Thứ tư
03-03-2021

 

   

Thứ năm

04-03-2021

✪ Trường Đại học Khoa học: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025 - 2030. Thời gian: 7h30. Địa điểm: Hội trường A1. Thành phần: Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng không xác đinh thời hạn của Nhà trường (Yêu cầu Trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ của đơn vị tham dự Hội nghị đúng giờ).

✪ Trường Đại học Khoa học: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng các Phòng và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thư viện giai đoạn 2025 - 2030. Thời gian: 9h30. Địa điểm: Hội trường A1. Thành phần: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận/Tổ trưởng CĐTT; Trưởng, Phó các bộ môn.

   

Thứ sáu
05-03-2021

 

 

 

Thứ bảy
06-03-2021

     

Chủ nhật
07-03-2021