Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (20/09/2021 - 26/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
20/09/2021 - 26/09/2021
Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
20-9-2021

 
   

Thứ ba
21-9-2021

     

Thứ tư
22-9-2021

✪ Trường Đại học Khoa học:: Họp Hội đồng xét kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ, có chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư đủ tuổi nghỉ hưu. Thời gian: 8h00. Địa điểm: Phòng họp nhà A. Thành phần: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng; Trưởng khoa Lịch sử.

   

Thứ năm

23-9-2021

     

Thứ sáu
24-9-2021

 

 

 

Thứ bảy
25-9-2021

     

Chủ nhật
26-08-2021