Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Thông báo
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc nghỉ dạy vào ngày thứ 7 (22.3.2014)

 Khoa Lịch sử  18-03-2014   In

Thông báo về việc nộp câu hỏi ngân hàng đề thi

 Khoa Lịch sử  12-03-2014   In

Thông báo về việc họp góp ý điều chỉnh "Đề án xây dựng bộ môn CTXH"

 Khoa Lịch sử  10-03-2014   In

Thông báo về Thông tin Học bổng SĐH Úc và Bỉ

 Khoa Lịch sử  03-03-2014   In

Thông báo về việc họp Hội đồng xét hết tập sự của Khoa

 Khoa Lịch sử  17-02-2014   In

Thông báo về việc triển khai làm Khóa luận và BCTN

 Khoa Lịch sử  17-02-2014   In

Thông báo v/v làm thủ tục thanh toán các khoản nợ, tạm ứng của cán bộ và sinh viên

 Khoa Lịch sử  27-12-2013   In

Thông báo về việc thu Hội phí và xuất bản ấn phẩm của Chi hội KHLS thuộc Trường ĐHKH Huế năm 2013

 Khoa Lịch sử  26-12-2013   In

Thông báo về việc họp đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2013

 Khoa Lịch sử  16-12-2013   In

Thông báo của Nhà trường về việc thực hiện quy định đối với sinh viên, học viên và học sinh

 Khoa Lịch sử  16-12-2013   In

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2015

 Khoa Lịch sử  02-12-2013   In

Thông báo viết bài tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Cải cách giáo dục (2014)

 Khoa Lịch sử  27-11-2013   In

Thông báo về việc tổ chức lễ tổng kết năm học và phát thưởng cho SV Khoa Lịch sử

 Khoa Lịch sử  07-11-2013   In

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ năm 2013 của cán bộ và sinh viên

 Khoa Lịch sử  05-11-2013   In

Thông báo về việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ của ĐH Huế

 Khoa Lịch sử  05-11-2013   In

Thông báo về việc kiểm tra Hành chính và học chính đột xuất

 Khoa Lịch sử  04-11-2013   In

Thông báo gia hạn nộp Đặc san Khoa học sinh viên số 4

 Khoa Lịch sử  31-10-2013   In

Thông báo về lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành thuộc Khoa (Khóa 2011-2013)

 Khoa Lịch sử  04-10-2013   In

Thông báo v/v thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013-2014

 Khoa Lịch sử  09-09-2013   In

Thông báo về việc tiến hành đại hội lớp, chi đoàn sinh viên năm học 2013-2014

 Khoa Lịch sử  09-09-2013   In

Thông báo về việc tiến hành đại hội lớp, chi đoàn sinh viên năm học 2013-2014

 Khoa Lịch sử  09-09-2013   In

Hạn nộp và chấm KLTN (CTXH)

 Khoa Lịch sử  04-09-2013   In

Thông báo về nội dung thi tuyển chuyên môn đối với ứng cử viên thi tuyển HĐLĐ vào khoa Lịch sử

 Khoa Lịch sử  28-08-2013   In

Thông báo mời tham gia viết bài "Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2013"

 Khoa Lịch sử  27-08-2013   In

Thông báo mời tham gia viết bài Hội thảo "Vai trò của các trường đại học địa phương trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và trong k

 Khoa Lịch sử  15-08-2013   In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---