PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Thông báo về việc tổ chức Lễ mãn khoá và phát bằng tốt nghiệp năm học 2012-2013

 Phòng Đào tạo Đại học  16-07-2013   In

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 phổ thông trung học chuyên năm 2013

Tải file tại đây.

 Phòng Đào tạo Đại học  12-06-2013   In

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2012 tính đến ngày 31/12/2012 (K32 đào tạo theo hệ thống tín chỉ).

Xem chi tiết tại đây

 Phòng Đào tạo Đại học  07-06-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 Phòng Đào tạo Đại học  22-01-2013   In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---