PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Thông tin tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học

1. Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

    - Ngành đào tạo: Công tác xã hội
    - Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học
    - Thời gian đào tạo: 4,5 năm
    - Hình thức học: Học tập trung, mỗi năm 2 học kỳ (học các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật)

Xem chi tiết thông báo ở tập tin đính kèm


2. Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học và Liên thông từ Cao đẳng lên đại học hệ Chính quy năm 2015 tại Trường Đại học Khoa học

2.1. Hệ Vừa làm vừa học

    - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
    - Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học
    - Thời gian đào tạo: 4,5 năm
    - Hình thức học: Học tập trung, mỗi năm 2 học kỳ (học các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật)

 

2.2. Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy

    - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
    - Hệ đào tạo: Liên thông
    - Thời gian đào tạo: 1,5 năm
    - Hình thức học: Học tập trung các buổi tối trong tuần

Xem chi tiết thông báo ở tập tin đính kèm


3. Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2015 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I, Hà Nam

3.1. Đại học hệ Vừa làm vừa học

    - Ngành đào tạo: Báo chí
    - Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học
    - Thời gian đào tạo: 4,5 năm
    - Hình thức học: Học tập trung, mỗi năm 2 học kỳ (học các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật)

3.2. Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học Vừa làm vừa học

    - Ngành đào tạo: Báo chí
    - Hệ đào tạo: Liên thông
    - Thời gian đào tạo: 2 năm
    - Hình thức học: Học tập trung, mỗi năm 2 học kỳ (học các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật)

Xem chi tiết thông báo ở tập tin đính kèm


4. Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2015 hệ Vừa làm vừa học tại Quảng Nam

4.1. Cở sở liên kết tại Trường Đại học Quảng Nam

    - Ngành đào tạo: Công tác xã hội
    - Hệ đào tạo: Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học
    - Thời gian đào tạo: 2 năm
    - Hình thức học: Học tập trung, mỗi năm 2 học kỳ (học các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật)

4.2. Cở sở liên kết tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Quảng Nam Đại học bằng 2 hệ Vừa làm vừa học

    - Ngành đào tạo: Báo chí
    - Hệ đào tạo: Đại học bằng 2 hệ Vừa làm vừa học
    - Thời gian đào tạo: 2,5 năm
    - Hình thức học: Học tập trung, mỗi năm 2 học kỳ (học các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật)

Xem chi tiết thông báo ở tập tin đính kèm

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---