PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC GỒM CÓ 2 TỔ VỚI 16 NHÂN VIÊN

 
LÃNH ĐẠO PHÒNG
        

PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền, Trưởng phòng

- Điều hành hoạt động chung của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện công việc.

- Phụ trách chiến lược phát triển, chương trình đào tạo, mở ngành mới, biên soạn và xuất bản giáo trình.

- Phụ trách kế hoạch tuyển sinh và tốt nghiệp.

- Xét duyệt, ký tắt và ký các loại văn bản liên quan.

- Duyệt các khoản mục chi tài chính và chi tiêu của đơn vị theo quy định chi tiêu nội bộ và quy định chi tiêu của đơn vị.

- Số điện thoại: 0976 55 77 27

- Email: trntuyen@gmail.com 

     

TS. Trần Thanh Lương, Phó trưởng phòng

- Phối hợp điều hành hoạt động chung và kiểm tra việc thực hiện công việc của đơn vị.

- Phụ trách, phân công việc chuẩn bị các văn bản, công văn liên quan.

- Quản lý Website của phòng trong hệ thống trang Web của trường.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học.

- Tham mưu kế hoạch thực tập thực tế.

- Xác nhận thống kê giờ giảng.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi được ủy quyền.

- Số điện thoại: 0914 14 54 14

- Email: ttluong@gmail.com

 
TỔ GIÁO VỤ
       

ThS. Trương Thị Ty, Tổ trưởng Tổ Giáo vụ

- Quản lý chung mảng Giáo vụ.

- Quản lý điểm các hệ đào tạo tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo.

- Quản lý danh sách và điểm thi các môn chung dạy cho Trường Đại học Ngoại ngữ.

- Xử lý đơn điều chỉnh, hoãn thi, hủy tích lũy điểm học phần tự chọn và chuyển đổi mã học phần của sinh viên.

- Xét và lập hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

- Soạn thảo quyết định danh sách giảng viên đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học .

- Cung cấp kết quả học tập xét khen thưởng, xét lên lớp.

- Xử lý số liệu, thống kê giờ giảng dạy.

- Số điện thoại: 0985 848 128

- Email: tydhkh@gmail.com

     

CN. Hoàng Thị Hằng, Chuyên viên Tổ Giáo vụ

- Quản lý và xác minh văn bằng tốt nghiệp đại học.

- Nhận và giao bài thi, điểm thi các lớp tại các CSLKĐT;

- Lập thanh toán chấm bài , làm phách trong trường và các CSLKĐT, NVBC;

- Thu nhận đơn sinh viên xin cấp bảng điểm, bảng sao bằng;

- Soạn thảo quyết định cho phép sinh viên chuyển kết quả học tập, quyết định về danh sách giảng viên đánh giá đồ án, KLTN;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học;

- Khai báo cắt giờ dạy của GV;

- Số điện thoại: 0906 567 577

- Email: hoanghangdhkh@gmail.com 

     

ThS. Lê Thị Bích Thủy, Chuyên viên Tổ Giáo vụ

- Thu nhận, kiểm tra , xét duyệt điểm và quản lý bảng điểm của các lớp đào tạo tại trường;

- Cung cấp danh sách thi học kỳ;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên;

- Cung cấp dữ liệu kết quả học tập theo học kỳ và năm học cho các đơn vị quản lý sinh viên;

- Thu nhận tờ trình xin điều chỉnh điểm của Khoa/Bộ môn;

- Theo dõi, quản lý các hợp đồng biên soạn và nghiệm thu giáo trình đại học;

- Giải quyết những thắc mắc liên quan đến điểm thi cho sinh viên.

- Số điện thoại: 0946 673 152

- Email: bichthuyle1310@gmail.com 

     

CN. Lê Thị Bích Trâm, Chuyên viên Tổ Giáo vụ

- Soạn thảo và thanh lý hợp đồng giảng dạy tại trường;

- Tập hợp số liệu thống kê giờ giảng dạy;

- Đóng mở tài khoản quản lý học phí của sinh viên;

- Thống kê báo cáo theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy;

- Khai báo cắt giờ dạy của GV;

- Nhận và giao bài thi học kỳ của các học phần thuộc phòng quản lý.

- Số điện thoại: 0989 515 686

- Email: lebichtram09@gmail.com  

 
TỔ KẾ HOẠCH
       

ThS. Nguyễn Thị Thanh Liên, Tổ Trưởng Tổ Kế hoạch

- Quản lý chung mảng Kế hoạch;

- Ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân;

- Kiểm tra KHĐT,KHGD, Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ, tốt nghiệp và kế hoạch thực tập, thực tế;

- Kiểm tra công tác xét duyệt và xử lý các lớp học phần;

- Cập nhật chương trình đào tạo;

- Kiểm tra các hợp đồng liên kết, theo dõi và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo;

- Phụ trách phân công công việc chuẩn bị các văn bản, công văn liên quan mảng kế hoạch.

- Số điện thoại: 01684 346 158

- Email: liencobay@yahoo.com.vn

     

 

     

ThS. Hoàng Hà, Chuyên viên Tổ Kế hoạch

- Soạn thảo quyết định thực tập, thực tế trong và ngoài trường;

- Cấp giấy giới thiệu thực tập, thực tế và thư cám ơn cho các đơn vị đã tiếp nhận sinh viên thực tập;

- Khai báo học phí lớp học phần;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên;

- Quản lý các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp;

- Đôn đốc các đơn vị nộp đề thi ngoài trường và các học phần trong trường do phòng quản lý.

- Số điện thoại: 0948 91 52 52

- Email: mydelt@gmail.com

     

CN. Trần Thị Kim Phượng, Chuyên viên Tổ Kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy tại các cơ sở liên kết;

- Xây dựng kế hoạch mời giảng dạy tại các trường thành viên ĐHH;

- Xử lý đơn điều chỉnh đăng ký học phần của sinh viên.

- Nhận và giao đề thi của tất cả các hệ đào tạo.

- Số điện thoại: 0914 41 80 40

- Email: phuong_ktk@yahoo.com 

     

CN. Tôn Thất Tuấn, Chuyên viên Tổ Kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch học phần năm học của Khóa, ngành;

- Thiết lập và đề nghị phân công giảng dạy cho các lớp học phần;

- Xây dựng TKB, xét duyệt học phần, đề nghị mở và hủy lớp học phần;

- Quản lý phòng học;

- Phụ trách in bằng tốt nghiệp, bản sao Bằng tốt nghiệp;

- Chuẩn bị các khâu tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp;

- Phụ trách việc đưa các thông tin liên quan đến đào tạo lên trang Web của phòng.

- Số điện thoại: 0976 278 233

- Email: thattuan1311@gmail.com 

     

Lê Thị Thu Hằng, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

- Số điện thoại: 0905 768 769

- Email: 

     

Hồ Thị Hiếu, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

- Số điện thoại: 01283 309 491

- Email:

     

Nguyễn Thị Thu Hương, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

- Số điện thoại: 0932 593 677

- Email:

     

Lê Thị Bích Thảo, Phụ trách Phòng Giáo viên

- Đóng, mở của phòng học, bấm chuông giờ học;

- Phục vụ nước phòng GV;

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

- Số điện thoại: 01229 58 68 58

- Email:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---