PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 24/6/2011 đến 12/8/2014. Danh sách này gồm có 8432 sinh viên của 25 ngành đào tạo của các hệ đào tạo Chính quy, Bằng hai, Vừa làm vừa học, Liên thông đại học chính quy, liên thông Đại học vừa học vừa làm, Trung cấp.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 04/02/2015 đến 02/12/2015. Danh sách này gồm có 990 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Bằng hai, Vừa làm vừa học, Liên thông đại học chính quy, liên thông Đại học vừa học vừa làm.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016. Danh sách này gồm có 1068 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017. Danh sách này gồm có 1881 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tính từ ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018. Danh sách này gồm có 1227 sinh viên của tất cả các hệ đào tạo Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Đại học vừa làm vừa học.

Tải tập tin chi tiết đính kèm
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---