Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT - Thông báo
 

Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Thông báo V/v tham dự seminar khoa học

Kính gửi: Trưởng các khoa Sinh học, Hóa học, Địa lý - Địa chất, Môi trường, Lịch sử, Xã hội học.

Để tiếp tục khai thác phòng học từ xa trong khuôn khổ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học được ký kết giữa Đại học Shizuoka (Nhật Bản) và Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Shizuoka và Trường ĐHKH sẽ tổ chức seminar khoa học do các cán bộ của Trường Đại học Khoa học trình bày.

 - NLH Huấn -  20-05-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2015 (đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 như sau:

 - NLH Huấn -  19-05-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo tuyển chọn chủ trì Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ để đưa ra xét chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân đăng ký tham gia xét chọn thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2015 như sau:

 - NLH Huấn -  19-05-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý

Phòng KHCN-HTQT đã soạn bản Hướng dẫn sử dụng hệ thống Thông tin quản lý của Đại học Huế (thay cho hệ thống Thông tin lãnh đạo cũ từ tháng 5/2014) và đăng tải lên website của Trường, trong mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ.

Nay thông báo cho các cán bộ trong trường biết để tham khảo.

Tải file hướng dẫn tại đây (dạng file PDF)

 - NLH Huấn -  07-05-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Gia hạn nộp hồ sơ chương trình học bổng GE Foundation-Leaders 2014

Đại học Huế thông báo đến quý Trường Chương trình học bổng thường niên GE Foundation Scholar-Leaders 2014. Chương trình sẽ hỗ trợ tài chính và mang lại cơ hội phát triển cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kinh doanh/quản trị, kỹ thuật và khoa học tự nhiên với trị giá mỗi suất học bổng là 3.450 đô la Mỹ trong suốt quá trình học tập còn lại (tối đa là 3 năm) với điều kiện phải duy trì được thành tích học tập tốt.

 - NLH Huấn -  27-03-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo & mời viết bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế

THÔNG BÁO & MỜI VIẾT BÀI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế

Kính gửi: Các đơn vị

Được sự cho phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế sẽ xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường với định kỳ 4 số mỗi năm, bao gồm 2 số chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ và 2 số chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tạp chí là nơi đăng tải và phổ biến các kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin về khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội và nhân văn cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước.

 - NLH Huấn -  19-03-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Đề cử nhà khoa học tham dự Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Kính gửi:     Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 42/BKHCN-NAFOSTED ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề cử nhà khoa học tham dự Giải thưởng Tạ Quang Bửu. năm 2013, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ của mình đăng ký tham gia xét giải thưởng.

 Trần Thị Mai Thi  16-01-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông tin về chương trình học bổng VEF 2015

 Trần Thị Mai Thi  03-01-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Tham dự seminar khoa học

Kính gửi: Trưởng các Khoa Sinh, Hóa, Địa lý-Địa chất và Môi trường

 Trần Thị Mai Thi  02-01-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông tin về chương trình học bổng GE Foundation - Leaders 2014

Chương trình học bổng thường niên GE Foundation - Leaders 2014 sẽ hỗ trợ tài chính và mang lại cơ hội phát triển cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kinh doanh/quản trị, kỹ thuật và khoa học tự nhiên với trị giá mỗi suất học bổng là 3.450 đô la Mỹ trong suốt quá trình học tập còn lại (tối đa là 3 năm) với điều kiện phải duy trì được thành tích học tập tốt.

 Trần Thị Mai Thi  12-12-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo về việc gia hạn tiếp nhận hồ sơ Cuộc thi sáng tạo năm 2013 (Innovation 2013)

 Trần Thị Mai Thi  12-12-2013   In

Được đăng ở: Website chính

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---