PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Thông báo tuyển sinh Đại học Hệ liên thông chính quy năm 2016 tại Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy năm 2016 tại trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, cụ thể như sau:

 

A. THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

STT

Tên ngành  

đào tạo

Loại hình đào tạo 

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Công tác Xã hội

Liên thông từ  CĐ lên ĐH hệ Chính quy

100

1.5 năm

2

Công nghệ thông tin

Liên thông từ  CĐ lên ĐH hệ Chính quy

100

1.5 năm

B. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Điều kiện dự thi:

a. Công dân có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh:

- Người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo Công tác xã hội và Công nghệ thông tin không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định;  

- Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự thi theo qui định của trường;

b. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:

- Không chấp hành luật nghĩa vụ quân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

- Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi;

- Quân nhân hoặc công an tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

2. Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển sinh theo phương thức thi tuyển, gồm 3 môn thi cho mỗi ngành:

  • Ngành Công tác xã hội: Lịch sử Việt Nam, Nhập môn Công tác xã hội và Công tác xã hội với cá nhân.
  • Ngành Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình, Toán rời rạc và Cơ sở dữ liệu.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. 

C. Chính sách ưu tiên trong tuyỂn sinh

            Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được áp dụng theo Điều 7 trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2016/ TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

D. HỒ SƠ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường ĐHKH);           

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (không tính ảnh đã dán trên phiếu đăng ký dự thi);

5. 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

6. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm kèm theo.

E. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

- Thời gian nhận hồ sơ:       Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/7/2016;

- Thời gian tổ chức ôn thi: Từ ngày 18/7/2016;

- Dự kiến ngày thi tuyển:    30 và 31/7/2016;

- Nơi nhận hồ sơ: Một trong các địa chỉ sau:      

1. Phòng Đào tạo - QLKH, Trường Cao Đẳng Sư phạm Huế (số điện thoại: 054. 3828328, địa chỉ  123 Nguyễn Huệ);

2. Phòng Đào tạo, Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế (số điện thoại: 054. 3846814, địa chỉ 70 Nguyễn Huệ );

3. Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Trường ĐH Khoa học Huế;

D. KINH PHÍ TUYỂN SINH:

             Kinh phí thi tuyển:

            - Lệ phí đăng ký dự thi:       60.000 đ/01 thí sinh;

            - Lệ phí thi:                           100.000 đ/01 môn thi/01 thí sinh.

            Các đơn vị, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tào Đại học - Trường Đại học Khoa học, 77 - Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, điện thoại số:  054. 3823 952

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đại học Huế (để báo cáo);                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức;

- Website trang thông tin trường ĐHKH;                                                   

- Lưu: VT, ĐTĐH.                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                             PGS. TS. Võ Thanh Tùng

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---