PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đại học năm 2015

Căn cứ Thông báo số 202/TB-ĐHKH ngày 17/4/2015 của Trường Đại học Khoa học về việc Thông báo tuyển sinh đại học năm 2015;

Theo tình hình đăng ký dự thi, dự tuyển tính đến ngày cuối cùng nhận hồ sơ, Nhà trường thông báo cho các thí sinh đã nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi, dự tuyển biết việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức tuyển sinh như sau:

1. Đại học hệ VLVH ngành Công nghệ thông tin:

Trường Đại học Khoa học không tổ chức tuyển sinh do số lượng hồ sơ đã nộp và nhu cầu đăng ký dự thi, dự tuyển không đủ để tổ chức tuyển sinh.

2. Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Chính quy ngành Công nghệ thông tin:

- Gia hạn thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối ngày 30/9/2015.

- Ngày thi tuyển sinh:  Ngày 10 và 11/10/2015.

- Môn thi: Gồm 03 môn :

+ Ngôn ngữ lập trình (Pascal hoặc C);

+ Toán học rời rạc;

+ Cơ sở dữ liệu.

 


           HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:  

   - Tổ chức, cá nhân;

   - Khoa CNTT;                                                                                              

   - Lưu: VT, ĐTĐH.

 
  PGS. TS. Hoàng Văn Hiển (đã ký)
Tải tập tin đính kèm  

 

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---