PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Thông báo học Giáo dục Quốc phòng năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016,  Nhà trường thông báo kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2015-2016 của sinh viên Khóa 38 như sau:

1. THỜI GIAN HỌC TẬP

Đợt

Thời gian

Các ngành học

1

Từ ngày 07/09/2015
đến ngày 03/10/2015

Văn học, Lịch sử, Triết học, Hán-Nôm, Báo chí, Công tác xã hội, Xã hội học,Ngôn ngữ học, Đông phương học, Hóa học.

2

Từ ngày 05/10/2015
đến ngày 31/10/2015

Toán học, Công nghệ Thông tin, Vật lý, Kiến trúc, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Toán ứng dụng, Địa chất,Địa lý Tự nhiên, Kỹ thuật Địa chất, Sinh học, Khoa học Môi trường, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Quản lý tài nguyên và môi trường.

2. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

- Sinh viên học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Huế (TTGDQP). Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT.Huế.

- Sinh viên tập trung vào lúc 07 giờ 00 vào ngày đầu tiên của đợt học tại TTGDQP để làm thủ tục nhập học.

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

  • Phòng Đào tạo Đại học: Thực hiện bàn giao số sinh viên khóa 38 cho TTGDQP.
  • Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: Cung cấp danh sách trích ngang sinh viên khóa 38 được miễn, giảm học phí (tạm thời tính tại thời điểm cung cấp để có cơ sở thu học phí) cho TTGDQP.
  • Phòng Kế hoạch tài chính - CSVC: Có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí để chuyển kinh phí đào tạo cho TTGDQP.
  • Khoa/Bộ môn trực thuộc: Cử giảng viên cố vấn học tập theo dõi và phối hợp với TTGDQP để giải quyết các vấn đề cần thiết.
  • Sinh viên khóa 38: Chuẩn bị:

- Thẻ bảo hiểm, giày bata và các đồ dùng cá nhân;

- Học phí: 600.000 đồng/chứng chỉ. Những sinh viên được miễn, giảm học phí chỉ nộp học phí theo mức % quy định sau khi miễn, giảm;

- Tiền ăn trong 04 tuần (học phí và tiền ăn sinh viên nộp trực tiếp ở TTGDQP).

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo cho các cán bộ, sinh viên liên quan biết để thực hiện./. 


KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Ban giám hiệu (để báo cáo);

   - Các phòng, khoa/bộ môn trực thuộc;                                         

   - Các lớp sinh viên Khóa 38;

   - Lưu: VT, ĐTĐH.

 
  TS. Võ Thanh Tùng (đã ký)
Tải tập tin đính kèm  
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---