PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 822
 
Loại file: pdf Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 798
 
Loại file: pdf Đông phương học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 683
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 670
 
Loại file: pdf Xã hội học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 678
 
Loại file: pdf Công tác xã hội
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 736
 
Loại file: pdf Báo chí
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 740
 
Loại file: pdf Hán - Nôm
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 670
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 822
 
Loại file: pdf Lịch sử
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 689
 
Loại file: pdf Văn học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 672
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 749
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 770
 
Loại file: pdf Địa lý tự nhiên
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 679
 
Loại file: pdf Sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 713
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 691
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 670
 
Loại file: pdf Hóa học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 745
 
Loại file: pdf Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 799
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 799
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---