Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 17
 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - Tải file: Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học
 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 892
 
Loại file: pdf Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 865
 
Loại file: pdf Đông phương học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 739
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 728
 
Loại file: pdf Xã hội học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 738
 
Loại file: pdf Công tác xã hội
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 794
 
Loại file: pdf Báo chí
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 790
 
Loại file: pdf Hán - Nôm
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 730
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 879
 
Loại file: pdf Lịch sử
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 743
 
Loại file: pdf Văn học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 725
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 810
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 838
 
Loại file: pdf Địa lý tự nhiên
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 739
 
Loại file: pdf Sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 772
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 748
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 727
 
Loại file: pdf Hóa học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 805
 
Loại file: pdf Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 865
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 869
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---