PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Khung chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 866
 
Loại file: pdf Đông phương học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 967
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 786
 
Loại file: pdf Xã hội học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 758
 
Loại file: pdf Công tác xã hội
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 845
 
Loại file: pdf Báo chí
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 888
 
Loại file: pdf Hán - Nôm
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 765
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 899
 
Loại file: pdf Lịch sử
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1056
 
Loại file: pdf Văn học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 841
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1017
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 880
 
Loại file: pdf Địa lý tự nhiên
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 759
 
Loại file: pdf Sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 903
 
Loại file: pdf Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 754
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 787
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 770
 
Loại file: pdf Hóa học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 924
 
Loại file: pdf Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1070
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 903
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---