PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Khung chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 857
 
Loại file: pdf Đông phương học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 957
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 778
 
Loại file: pdf Xã hội học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 749
 
Loại file: pdf Công tác xã hội
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 835
 
Loại file: pdf Báo chí
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 879
 
Loại file: pdf Hán - Nôm
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 757
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 891
 
Loại file: pdf Lịch sử
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 847
 
Loại file: pdf Văn học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 830
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1001
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 872
 
Loại file: pdf Địa lý tự nhiên
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 747
 
Loại file: pdf Sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 891
 
Loại file: pdf Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 743
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 779
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 763
 
Loại file: pdf Hóa học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 914
 
Loại file: pdf Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1043
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 890
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---