PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Khung chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 844
 
Loại file: pdf Đông phương học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 942
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 761
 
Loại file: pdf Xã hội học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 736
 
Loại file: pdf Công tác xã hội
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 826
 
Loại file: pdf Báo chí
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 869
 
Loại file: pdf Hán - Nôm
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 744
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 874
 
Loại file: pdf Lịch sử
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 832
 
Loại file: pdf Văn học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 818
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 990
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 858
 
Loại file: pdf Địa lý tự nhiên
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 738
 
Loại file: pdf Sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 878
 
Loại file: pdf Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 732
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 771
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 755
 
Loại file: pdf Hóa học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 903
 
Loại file: pdf Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1036
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 882
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---