Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/daotao/maincore.php on line 17
 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - Tải file: Khung chương trình đào tạo
 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Khung chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 903
 
Loại file: pdf Đông phương học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1009
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 824
 
Loại file: pdf Xã hội học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 797
 
Loại file: pdf Công tác xã hội
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 885
 
Loại file: pdf Báo chí
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 932
 
Loại file: pdf Hán - Nôm
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 805
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 940
 
Loại file: pdf Lịch sử
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1101
 
Loại file: pdf Văn học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 886
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1061
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 924
 
Loại file: pdf Địa lý tự nhiên
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 815
 
Loại file: pdf Sinh học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1201
 
Loại file: pdf Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 790
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 825
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 812
 
Loại file: pdf Hóa học
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 965
 
Loại file: pdf Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 1110
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 28-10-2016. Số lần tải: 949
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---