PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Đào tạo Đại học Các mẫu giấy tờ khác

Các file trong chủ đề này
Mẫu khung chương trình đào tạo (Word97-2003)
Ngày gửi: 03-06-2019. Số lần tải: 1152
 
Loại file: doc Mẫu khung chương trình đào tạo (Word2007-2013)
Ngày gửi: 03-06-2019. Số lần tải: 1189
 
Loại file: pdf Thư góp ý
Ngày gửi: 11-09-2017. Số lần tải: 639
 
Loại file: doc Mẫu đề cương học phần (Word97-2003)
Ngày gửi: 22-01-2016. Số lần tải: 1675
 
Mẫu đề cương học phần (Word2007-2013)
Ngày gửi: 22-01-2016. Số lần tải: 1512
 
Loại file: doc Ví dụ đề cương học phần (Word97-2003)
Ngày gửi: 22-01-2016. Số lần tải: 1456
 
Ví dụ đề cương học phần (Word2007-2013)
Ngày gửi: 22-01-2016. Số lần tải: 1534
 
Loại file: pdf Định dạng văn bản cho đề cương học phần
Ngày gửi: 19-05-2015. Số lần tải: 1609
 
Loại file: pdf Giấy đề nghị sử dụng phòng học
Ngày gửi: 14-05-2015. Số lần tải: 1918
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---