PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3823952, 3846490
 

Trường Đại học Khoa học Huế

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Thông tin Thư viện

Tải file Đào tạo Đại học Mẫu đơn liên quan đến đăng ký học phần

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Đơn xin đăng ký học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 6480
 
Loại file: pdf Đơn xin đăng ký học phần trễ hạn
Ngày gửi: 17-02-2016. Số lần tải: 10356
 
Loại file: pdf Đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần
Ngày gửi: 17-02-2016. Số lần tải: 4176
 
Loại file: pdf Đơn xin chuyển đổi học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 4981
 
Loại file: pdf Đơn xin hủy tích lũy học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 2790
 
Loại file: pdf Đơn xin mở lớp học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 4660
 
Loại file: pdf Đơn xin mở lớp học phần trong học kỳ hè (học kỳ 3)
Ngày gửi: 03-08-2015. Số lần tải: 2228
 
Loại file: pdf Đơn xin rút học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 4442
 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---