Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018


Thông báo về việc Khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo - Năm học 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018, Nhà trường sẽ tiến hành  khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có cơ sở đưa ra những điều chỉnh, cải tiến các mặt hoạt động nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.

 Hoàng Kỳ Sơn  06-11-2017   In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


Thông báo về Chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế

Thực hiện chủ trương về kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế sẽ thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Khoa học từ ngày 10 - 11/11/2016. Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên chương trình làm việc cụ thể của Đoàn đánh giá nội bộ (kèm danh sách các đối tượng tham gia gặp gỡ Đoàn). Đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng lịch trình.

 Hoàng Kỳ Sơn  08-11-2016   In

Thông báo về việc triển khai công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế

 Hoàng Kỳ Sơn  04-11-2016   In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


Thông báo về việc công bố Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Khoa học - 2016

Trường Đại học Khoa học đã tiến hành công tác Tự đánh giá lần thứ 2 trong thời gian 6 tháng (từ tháng 02 - 07/2016). Đến nay, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá và đã gửi đăng ký đánh giá ngoài nội bộ của Đại học Huế và chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài của Trung tâm Kiếm định chất lượng giáo dục - Đại học QG Hà Nội. Nhà trường chính thức công bố Báo cáo Tự đánh giá - 2016 để cán bộ, nhân viên, sinh viên của Nhà trường, các bậc phụ huynh, nhà tuyển dụng lao động và các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết.

Xem toàn văn Báo cáo Tự đánh giá TẠI ĐÂY và Tóm tắt Báo cáo Tự đánh giá TẠI ĐÂY

 Hoàng Kỳ Sơn  11-10-2016 In

Thông báo về việc ban hành Quy định Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy

1. Tải toàn văn quy định Tại đây

2. Tải Mẫu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi (theo QĐ số 264/QĐ-ĐHKH ngày 05.10.2016) 

3. Tải Mẫu Tờ trình Đề nghị cập nhật ngân hàng câu hỏi thi/đề thi (theo QĐ số 264/QĐ-ĐHKH ngày 05.10.2016) 

 Hoàng Kỳ Sơn  10-10-2016 In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


Về việc khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ I, năm học 2015-2016

 Hoàng Kỳ Sơn  03-12-2015   In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


Thông báo về việc triển khai xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2015 - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  13-10-2015   In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


Thông báo về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần

 Hoàng Kỳ Sơn  23-04-2015   In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


Thông báo về việc Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014-2015

 Hoàng Kỳ Sơn  10-12-2014   In

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy (12/2013)

TẢI TOÀN VĂN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY

 Hoàng Kỳ Sơn  16-12-2013   In

Được đăng ở: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD
Đang trực tuyến
  • Khách: 7
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 41,139
  • Thành viên mới nhất: nissanclub

  • Số lượt truy cập:

may bien apMay bien theBang gia may bien apMay bien ap dong anhMay bien ap dong anhDịch vụ SEOmay phat dien cumminsmay phat dien hondamay phat dien Doosanmarketing zaloDich vu seoloa toatu dien cong nghiepdau cot dong,thiet bi dien sinoday dien tran phuday dien cadisunthiet bi dien schneiderthiet bi dien lsCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---