Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
03-05-2021
07:30 Nghỉ bù Ngày Quốc tế Lao động 01/5
07:30 Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Phú Lộc Đại diện Tổ QBTS, đại diện Tổ bài giảng Hướng ngiệp THPT Phú Lộc Tổ QBTS
Thứ ba
04-05-2021
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 04;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 09;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 05.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 01;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 02;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 03.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
08:30 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 10;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 07;
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 15.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
14:30 Hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả của đề tài “nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh Nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền” do TS. Trần Hữu Tuyên chủ nhiệm Đại biểu mời; đại biểu theo Công văn số 566/KH-SKHCN ngày 19/4/2021 của Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế Phòng hội thảo KH2 Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Khoa học
16:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 08.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
19:00 Buổi tưởng nhớ Sinh viên Nguyễn Văn Nhã, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Đảng ủy; Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; BCH Công đoàn trường; BCH Đoàn TN, BTK HSV; Chủ tịch Hội CCB; Giảng viên Khoa CNTT; đại diện lãnh đạo các đơn vị; đại diện sinh viên. Tiền sảnh Nhà G Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Thứ tư
05-05-2021
07:00 [Đại học Huế] Bí thư Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân - Bí thư Đảng ủy ĐHH;
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH.
Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, số 03, Lê Lợi, thành phố Huế Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 13;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 12;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 19.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
09:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 20;
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 06;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 14;
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 17.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
06-05-2021
07:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế - phiên thứ nhất, năm 2021
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1259/QĐ-ĐHH ngày 31/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ymp-vppe-fwk Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân Cán bộ, viên chức và Người lao động có nhu cầu Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
08:00 Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu Phòng khách Hiệu trưởng Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Phạm Thị Thu Thảo, khóa năm 2017, ngành Hoá lý thuyết và Hoá lý Hội đồng theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHH ngày 18/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Hội trường số 04 Lê Lợi Huế Chủ tịch Hội đồng
15:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 11;
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 16.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng II.6 (Phòng họp VLIR-IUC), số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
16:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022:
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 18.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
07-05-2021
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Phạm Trung Đức khóa năm 2016, ngành Khoa học máy tính Hội đồng theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHH ngày 09/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Hội trường số 04 Lê Lợi Huế Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
08-05-2021
         
Chủ nhật
09-05-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
10-05-2021
         
Thứ ba
11-05-2021
         
Thứ tư
12-05-2021
         
Thứ năm
13-05-2021
         
Thứ sáu
14-05-2021
         
Thứ bảy
15-05-2021
         
Chủ nhật
16-05-2021
         
Ghi chú:
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.