Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
17-01-2022
08:00 Bảo vệ luận văn ngành Kỹ Thuật địa chất, khoá năm 2019 Theo Quyết định số số 07/QĐ-ĐHKH ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Hiệu Trưởng, cán bộ và học viên quan tâm. Phòng Đa chức năng, tầng 2, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội. Chủ tịch Hội đồng
09:30 Họp rà soát Chương trình trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp dành học học sinh các Trường THPT Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng: Trần Ngọc Tuyền; đại diện lãnh đạo các Khoa có tham gia; đại diện lãnh đạo các phòng: KHTC&CSVC; TC&HC; đại diễn Tổ Quảng bá tuyển sinh Họp trực tuyến qua địa chỉ: meet.google.com/vrn-seum-pmn Hiệu trưởng
Thứ ba
18-01-2022
14:00 Làm việc về thành lập câu lạc bộ sinh viên kiến trúc và lớp vẽ mỹ thuật Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng: ĐTĐH&CTSV, KHTC&CSVC, TC&HC; lãnh đạo Khoa Kiến trúc và cán bộ liên quan do Khoa Kiến trúc bố trí. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
15:30 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (V/v xét thôi việc cho viên chức) Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
19-01-2022
08:00 [Đại học Huế] Bí thư Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân - Bí thư Đảng ủy Đại học Huế;
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHH;
- Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH.
Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 1. Từ 14g00 - 15g00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2. Từ 15g00 - 17g00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
1. Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2.
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHH;
- Lãnh đạo VP Đảng ủy, Hội đồng & Đoàn thể ĐHH và chuyên viên liên quan;
- Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
15:30 [Đại học Huế] Thẩm định Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 - 2026 và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 của Trường Đại học Khoa học * Đại học Huế: Ban Thẩm định theo Quyết định số 30/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2022 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường ĐHKH:
- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo phụ trách công tác TCCB và chuyên viên có liên quan.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Thẩm định
16:00 [Đại học Huế] Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Duy Tân Hiệu trưởng - Thành viên Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân theo Quyết định số 1635/QĐ-ĐHH ngày 26/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm
20-01-2022
08:00 Hội nghị Đại biểu Viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022.
- Tham dự trực tiếp tại Hội trường A1: Đại biểu đương nhiên và đại biểu theo danh sách đính kèm;
- Tham dự trực tuyến: Đại biểu bầu còn lại từ các đơn vị.
Đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ các đơn vị - Trực tiếp: Hôi trường A1
- Trực tuyến tại địa chỉ: meet.google.com/uig-wkpf-yii (lưu ý cán bộ sử dụng email: husc.edu.vn)
Hiệu trưởng
Thứ sáu
21-01-2022
08:00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền, Khoa Địa lý - Đia chất làm chủ nhiệm. thành viên HĐ theo QĐ số 10/QD-ĐHH ngày 06 tháng 10 năm 2022 và các cán bộ có quan tâm Phòng họp Nhà A TS. Trần Hữu Tuyên - CTHĐ
09:00 Bảo vệ luận văn ngành Triết học, khoá năm 2019 Theo Quyết định số số 45/QĐ-ĐHKH ngày 12 tháng 1 năm 2022 của Hiệu Trưởng, cán bộ và học viên quan tâm Phòng Đa chức năng, tầng 2, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội Chủ tịch Hội đồng
14:30 Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối đào tạo 1 năm 2022 Đại biểu Khối các cơ quan ĐT1; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng TC&HC và chuyên viên có liên quan Hội trường A1 Hiệu trưởng - Trưởng khối
15:30 [Đại học Huế] Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Huế Đảng ủy viên Đại học Huế Phòng họp I.2 Đạii học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ bảy
22-01-2022
         
Chủ nhật
23-01-2022
08:00 Ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Cao Thắng (cả ngày) PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng; Tổ Quảng bá tuyển sinh; các cán bộ, giảng viên của các Khoa có event. Tiền sảnh nhà A PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
24-01-2022
         
Thứ ba
25-01-2022
09:00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do ThS. Phan Anh Hằng, Khoa Địa lý - Đia chất làm chủ nhiệm (Hội đồng trực tuyến) Thành viên HĐ theo QĐ số 16/QD-ĐHH ngày 07 tháng 01 năm 2022 và các cán bộ có quan tâm Phòng Đa năng tầng 2 nhà K PGS.TS. Hà Văn Hành
15:30 [Đại học Huế] Đoàn kiểm tra và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế Đề án mở ngành đào tạo Truyền thông số trình độ đại học, của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế * Đại học Huế: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHH ngày 06/01/2022 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Khoa học:
- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học;
- Lãnh đạo Khoa Báo chí - Truyền thông và các Giảng viên liên quan.
Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra Đại học Huế
Thứ tư
26-01-2022
08:30 Lãnh đạo Nhà trường đi thăm chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiện. Đại diện BGH; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN và Chủ tịch Hội SV Trường; Chủ tịch Hội CCB; đại diện Phòng TC&HC. Xe xuất phát tại 77 Nguyễn Huệ, TP Huế
Thứ năm
27-01-2022
07:30 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi. PGĐ Trương Quý Tùng
08:00 Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng tiếp công dân Cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu Phòng khách Hiệu trưởng Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Thứ sáu
28-01-2022
         
Thứ bảy
29-01-2022
         
Chủ nhật
30-01-2022
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.