Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
16-10-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018:
- Hội đồng số 5: 07h30 - 08h30;
- Hội đồng số 2: 08h30 - 09h30;
- Hội đồng số 1: 09h30 - 10h30;
- Hội đồng số 3: 10h30 - 11h30.
Tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: thành viên Hội đồng theo QĐ số 1098/QĐ-ĐHH, ngày 05/10/2017 của Giám đốc ĐHH; cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Khai mạc kế hoạch huấn luyện Tự vệ năm 2017. Từ 7h30, tại Hội trường Trường ĐHSP Huế. TP: đại diện BCH Quân sự; toàn thể các chiến sĩ thuộc Trung đội Tự vệ theo QĐ số 258/QĐ-ĐHKH ngày 13/10/2017 của Hiệu trưởng.

Hội ý Ban Giám hiệu mở rộng. Từ 9h45, tại Phòng họp Nhà A. TP: Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Rà soát công việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10. Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; Trưởng các phòng: TC-HC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT và Trưởng Khoa Vật lý.

Lấy ý kiến về giới thiệu nhân sự Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022. Từ 17h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: BCH Công đoàn Trường; Tiểu ban Nhân sự theo QĐ số 41/QĐ-CĐ ngày 21/9/2017 của Chủ tịch CĐ Trường.

Thứ ba
17-10-2017

Họp bàn kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh đại học năm 2018. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; Trưởng các đơn vị; ThS. Lê Văn Tường Lân và ThS. Nguyễn Dũng - giảng viên Khoa CNTT.

Gặp mặt và ký kết hợp đồng làm việc đối với ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017. Từ 9h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; Phòng TC-HC và các ứng viên trúng tuyển.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ do PGS.TS. Võ Thanh Tú - giảng viên Khoa CNTT làm chủ nhiệm (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ). Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: theo QĐ số 1088/QĐ-ĐHH ngày 04/10/2017 của GĐ ĐHH và các cán bộ quan tâm.

Đại học Huế: Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học lần 2 năm 2017 (phiên họp thứ 2). Từ 15h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng (thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học theo QĐ số 979/QĐ-ĐHH ngày 14/9/2017 của GĐ ĐHH).

Đại học Huế: Tọa đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thông Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2017). Từ 16h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện Thường trực đảng ủy cơ sở; chuyên viên Văn phòng Đảng ủy cơ sở trực thuộc.

Thứ tư
18-10-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018:
- Hội đồng số 8, 9: 08h00 - 09h00;
- Hội đồng số 7, 10: 09h00 - 10h00;
- Hội đồng số 6, 4: 10h00 - 11h00.
Hội đồng số 8, 7, 6: tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Hội đồng số 9, 10, 4: tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
TP: thành viên HĐ theo QĐ số 1098/QĐ-ĐHH, ngày 05/10/2017 của GĐ ĐHH; cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Đại học Huế: Hội nghị Giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý IV năm 2017. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT); Trưởng, Phó Phòng TC-HC; chuyên viên phụ trách công tác TCCB.

Làm việc với Công ty TNHH Esuhai, Trường KaiZen Yoshida School của Nhật Bản về tuyển dụng kỹ sư, giới thiệu việc làm, tài trợ. Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: CT HSSV, ĐTĐH, KHCN-HTQT, KHTC-CSVC, ĐT-VT, CNTT, Vật lý, Kiến trúc.

Thứ năm
19-10-2017

Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (từ ngày 19 đến 20/10/2017). Từ 8h00, tại Hội trường A1. TP: Hiệu trưởng; đại biểu đăng ký và đại biểu mời.

Đại học Huế: Gặp mặt, giao lưu Nữ CB, VC Đại học Huế với Nữ lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ 14h30, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng; các đ/c là Nữ Chủ tịch các CĐCS; các đ/c là Nữ là Đảng ủy viên Đảng ủy các trường đại học thành viên; Nữ CB,VC là GS, PGS, NGND, NGƯT; Trưởng Ban Nữ công các trường đại học thành viên; Nữ VC tiêu biểu trong công tác hành chính, phục vụ của các trường đại học thành viên (mỗi đơn vị cử 1 đại biểu).

Thứ sáu
20-10-2017

Đại học Huế: Hội nghị Tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý Đại học Huế. Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách văn thư của Phòng TC-HC.

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018:
- Hội đồng số 83: 09g00 - 10g00;
- Hội đồng số 82: 10g00 - 11g00.
Tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: thành viên Hội đồng theo Quyết định số 997/QĐ-ĐHH, ngày 15/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế; cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Đại học Huế: Gặp mặt Ban đại diện Lưu học sinh Lào tại Thừa Thiên Huế. Từ 15h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện LHS Lào của các trường.

Thứ bảy
21-10-2017
Chủ nhật
22-10-2017
Ghi chú: Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.

In lịch tuần

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
23-10-2017
Thứ ba
24-10-2017

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lê Lâm Thị, chuyên ngành Ngôn ngữ học, khóa năm 2012. Từ 8h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi Huế. TP: Hội đồng theo QĐ số 965/QĐ-ĐHH ngày 08/9/2017 của GĐ ĐHH, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Tường Loan, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật, khóa năm 2014. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 243/QĐ-ĐHH ngày 25/9/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Họp Hội đồng kỷ luật của nhà trường. Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hội đồng theo QĐ thành lập của Hiệu trưởng

Họp giải quyết căn tin và nhà ở chuyên gia. Từ 16h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; đại diện BTV Công đoàn Trường; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng phụ trách cơ sở vật chất của Phòng KHTC-CSVC; Trưởng, Phó phòng TC-HC; theo giấy mời.

Thứ tư
25-10-2017
Thứ năm
26-10-2017

Họp xét chọn danh mục đề tài cấp Trường thực hiện năm 2018. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng, PGS.TS. Hà Văn Hành -PHT; lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT và chuyên viên phụ trách.

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 8h00, tại phòng tiếp khách của Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Thứ sáu
27-10-2017

Đại học Huế: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Từ 7h30, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách hoạt động NCKH sinh viên của Phòng KHCN-HTQT; đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên của Trường; các nhóm sinh viên có đề tài đạt giải sinh viên NCKH năm 2017 của Đại học Huế; 05 Sinh viên tiêu biểu về NCKH của các đơn vị.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Sinh học làm chủ nhiệm (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch Hội đồng). Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: theo QĐ số 1003/QĐ-ĐHH ngày 15/9/2017 của Giám đốc ĐHH.

Thứ bảy
28-10-2017

Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Khoa học lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, phiên thứ nhất. Từ 14h00. Tại Hội trường A1. TP: theo QĐ sô 75/QĐ-CĐ, ngày 19/10/2017 của BCH CĐCS.

Chủ nhật
29-10-2017

Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Khoa học lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, phiên thứ 2. Từ 7h00, tại Hội trường A1. TP: theo QĐ sô 75/QĐ-CĐ, ngày 19/10/2017 của BCH CĐCS, đại biểu theo giấy mời.

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
30-10-2017
Thứ ba
31-10-2017
Thứ tư
01-11-2017
Thứ năm
02-11-2017
Thứ sáu
03-11-2017
Thứ bảy
04-11-2017
Chủ nhật
05-11-2017

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
06-11-2017
Thứ ba
07-11-2017
Thứ tư
08-11-2017
Thứ năm
09-11-2017
Thứ sáu
10-11-2017
Thứ bảy
11-11-2017
Chủ nhật
12-11-2017Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 38,818
  • Thành viên mới nhất: Tinsoikeo

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---
phạm tấn nghĩa