Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
01-03-2021
14:00 Lãnh đạo Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Sinh học Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Trưởng, Phó trưởng khoa và Chi ủy Khoa Sinh học Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
15:30 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (V/v xem xét gia hạn học tập và xét kéo dài tập sự cho viên chức)
Thành viên Hội đồng tuyển dụng Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
02-03-2021
08:00 Họp Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác của viên chức Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
Thứ tư
03-03-2021
08:00 [Đại học Huế] Họp ban lãnh đạo Đại học Huế dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp - Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;
- Ban Giám đốc Đại học Huế;
- Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Hán Nôm, Triết học, Lịch sử, Văn học Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Ngữ Văn, Lý luận chính trị, Lịch sử; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Hán Nôm, Triết học, Lịch sử, Văn học. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
09:00 [Đại học Huế] Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Đại diện cử tri (theo danh sách cử tri các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH) Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
10:30 [Đại học Huế] Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế Hiệu trưởng Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Quản lý nhà nước, Xã hội học, Đông phương học Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Lý luận chính trị, Xã hội học và Công tác xã hội, Lịch sử; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Quản lý nhà nước, Xã hội học, Đông phương học Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
15:30 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo Khoa Sinh học; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ năm
04-03-2021
07:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025 - 2030 Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng không xác đinh thời hạn của Nhà trường (Yêu cầu Trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ của đơn vị tham dự Hội nghị đúng giờ) Hội trường A1 Hiệu trưởng
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
09:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng các Phòng và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thư viện giai đoạn 2025 - 2030 Đảng ủy; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận/Tổ trưởng CĐTT; Trưởng, Phó các bộ môn Hội trường A1 Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Tiểu ban Khoa học máy tính xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2021
Thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
Thứ sáu
05-03-2021
08:00 [Đại học Huế] Tiểu ban Sinh học xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2021
Thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Sinh học theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
08:00 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin. Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin, Toán; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
09:30 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật hoá học. Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Hóa học; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật hoá học. Phòng họp Nhà A
13:30 [Đại học Huế] Tiểu ban Đại số và lý thuyết số xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2021
Thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Đại số và lý thuyết số theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
14:00 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Hoá học, Khoa học môi trường. Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Hóa học, Môi trưởng; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Hoá học, Khoa học môi trường. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
15:30 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất. Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Môi trường, Địa lý – Địa chất; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ bảy
06-03-2021
07:45 Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Thắng Học sinh lớp 12, Trường THPT Cao Thắng, tỉnh Thừa Thiên Huế Hội trường A1 PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
13:45 Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Thắng Học sinh lớp 12, Trường THPT Cao Thắng, tỉnh Thừa Thiên Huế Hội trường A1 PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Chủ nhật
07-03-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
08-03-2021
         
Thứ ba
09-03-2021
         
Thứ tư
10-03-2021
         
Thứ năm
11-03-2021
         
Thứ sáu
12-03-2021
         
Thứ bảy
13-03-2021
         
Chủ nhật
14-03-2021
         
Ghi chú:
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.