Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
28-09-2020
09:00 Gặp mặt viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm 2020. Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; Toàn thể viên chức tham dự kỳ thi. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Họp bàn về sử dụng tài sản công Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHTC&CSVC; Kế toán trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
16:00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội
Hội đồng tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
29-09-2020
10:00 [Đại học Huế] Họp Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020
Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020 theo Quyết định số 1227/QĐ-ĐHH ngày 24/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư
30-09-2020
08:00 Họp triển khai Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019.
PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH&CTSV, Đào tạo Sau Đại học; đại diện lãnh đạo các Khoa; Trợ lý CTSV&BĐCLGD tại các Khoa (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); Trợ lý cố vấn học tập các lớp K38 (hệ 5 năm) và K39 (hệ 4 năm) (Theo QĐ số 267/QĐ-ĐHKH ngày 22 tháng 10 năm 2018); Trợ lý Đào tạo Sau đại học (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); lãnh đạo Phòng KT&BĐCLGD và các chuyên viên liên quan. Phòng Hội thảo KH2 PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ năm
01-10-2020
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Nguyễn Phước Hải Trung, ngành Văn học Việt Nam Hội đồng theo Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 07/7/2020 của Giám đốc, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Hội trường số 04 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
02-10-2020
08:00 [Đại học Huế] Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020
(từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)
Hiệu trưởng; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV; ThS. Thái Nhật Trường - Phó Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS
08:30 [Đại học Huế] Lễ Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Đại diện Bộ Nội vụ;
- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại biểu: theo Giấy mời;
- Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng thi
12:30 [Đại học Huế] Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Lương Thái Ngọc, ngành Khoa học máy tính Hội đồng theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHKH ngày 27/7/2020 của Giám đốc, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Hội trường số 04 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
03-10-2020
06:30 [Đại học Huế] Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 (tiếp theo) - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi
13:00 [Đại học Huế] Thi môn Kiến thức chung - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi
Chủ nhật
04-10-2020
07:00 [Đại học Huế] Chấm thi môn Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Ban chấm thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng Ban chấm thi
07:00 [Đại học Huế] Thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 - Đại biểu (Có giấy mời riêng);
* Đại học Huế:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

* Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế
14:30 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHH ngày 23/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
05-10-2020
07:30 [Đại học Huế] Chấm thi môn Kiến thức chung và Ngoại ngữ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 Ban chấm thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2; Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng Ban chấm thi
Thứ ba
06-10-2020
         
Thứ tư
07-10-2020
         
Thứ năm
08-10-2020
08:00 Họp Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.
Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục theo Quyết định số 817/QĐ-ĐHKH ngày 16/9/2020 của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
09-10-2020
         
Thứ bảy
10-10-2020
         
Chủ nhật
11-10-2020
         
Ghi chú: - Những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.