THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2012

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

 Thực hiện công văn số 1424/ĐHH-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012, Hiệu Trưởng thông báo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2012 như sau:

 

 Trần Thị Mai Thi  10-01-2011   In

Quy trình đăng ký, xét chọn và quản lý đề tài khoa học sinh viên tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

QUY TRÌNH  ĐĂNG KÝ, XÉT CHỌN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143 /ĐHKH-KHCN ngày  13 /12/2010)

 Trần Thị Mai Thi  20-12-2010   In

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2010

Kính gửi: Các khoa và bộ môn trực thuộc;

Thực hiện Công văn số 7035/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1161/ĐHH-KHCN ngày 03/11/2010 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2010;

 Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị  thông báo đến các Chủ nhiệm đề tài (có danh sách kèm theo) báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN năm 2010 với các nội dung sau:

 Trần Thị Mai Thi  05-11-2010   In

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Để triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước khoa học và công nghệ năm 2010, trao tặng vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/2011, theo công văn số: 2386/BKHCN-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trự thuộc Bộ( sau đây gọi tắt là các đơn vị) triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 cấp Cơ sở tại đơn vị như sau:

 Trần Thị Mai Thi  21-10-2010   In

Hướng KHCN-HTQT ưu tiên giai đoạn 2010-2015 của Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020 của các đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt và gửi Đại học Huế, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường - Bộ GD & ĐT tại Công văn số 054/ĐHKH-KHCN ngày 25/02/2010; 

 Trần Thị Mai Thi  23-09-2010   In

THÔNG BÁO SEMNAR NGÀY 23-9-2010

Nhân dịp vào thỉnh giảng ở Khoa Môi trường, TS. Nguyễn Đình Hòe - Phó giáo sư Khoa Môi trường, trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, đồng thời là Trưởng ban Phản biện xã hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Vệt Nam - sẽ trình bày seminar với chủ đề "AN NINH MÔI TRƯỜNG - VẤN ĐỀ TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM".

 Trần Thị Mai Thi  20-09-2010   In

Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2011

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hằng năm, Hiệu trưởng đã có Công văn gửi các đơn vị (Công văn số 010/ĐHKH-KHCN ngày 14/01/2010 về việc hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2011). Tuy nhiên, đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở, các đơn vị chỉ mới đề xuất các đề tài NCKH cấp Cơ sở- Trường ĐHKH và đề tài NCKH Sinh viên. Để sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2011 của Trường, đề nghị các đơn vị đề xuất bổ sung các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở khác như sau:

 Trần Thị Mai Thi  16-09-2010   In

Thông báo V/v: Xây dựng kế hoạch hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2010

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Trường Đại học Khoa học đã nhân được Công văn số 604/ĐHH-KHCN ngày 7 tháng 6 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai kế hoạch hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2010, nay Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2010 của đơn vị mình bao gồm các nội dung chính sau đây:

 - NLH Huấn -  29-06-2010   In

Một số văn bản và biểu mẫu kèm theo Công văn về việc Đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2010

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được phê duyệt thực hiện năm 2011

Quyết định số 94/QĐ-ĐHH-KHCN quy định về quản lý đề tài KHCN tại các đơn vị trực thuộc ĐHH

Danh mục đề tài KHCN cấp ĐH Huế năm 2011

Mẫu 4 (ĐHH) - mẫu thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở

 - NLH Huấn -  20-06-2010   In

Thông báo Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011

Đại học Huế thông báo "Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011" đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2010. Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tham gia tuyển chọn làm chủ trì đề tài.

 - NLH Huấn -  20-06-2010   In
Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---