Tin tức

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế tại Trường ĐH Khoa học Huế.

Chiều ngày 11/11 tại phòng Hội thảo KH2 (Trường ĐHKH) đã diễn ra buổi bế mạc đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế tại Trường ĐHKH, ĐH Huế. 

Đợt khảo sát được diễn ra liên tục trong 2 ngày từ (10 - 11/11/2016).  Đoàn đánh giá nội bộ ĐH Huế đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và khách quan. Đoàn đã thực hiện các công tác, như: nghiên cứu hồ sơ, minh chứng về tất cả các mảng công tác; thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng gồm: nhóm lãnh đạo Trường; nhóm cán bộ quản lí chuyên môn; nhà tuyển dụng; cựu sinh viên chính quy; Giảng viên; Cán bộ quản lý hành chính ; Cựu học viên cao học và Cựu Nghiên cứu sinh; Học viên cao học và nghiên cứu sinh…; quan sát trải nghiệm trực tiếp, quan sát tại các khoa, thăm quan thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; quan sát các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp;; kiểm tra ngẫu nhiên các hồ sơ, số liệu, máy móc, trang thiết bị…

Tại buổi bế mạc, đại diện Đoàn đánh giá nội bộ ĐH Huế đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức tại trường ĐHKH, ĐH Huế dựa trên 10 tiêu chuẩn đánh giá của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học; Tổ chức và quản lý; chương trình đào tạo; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; người học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển gia công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sử vật chất khác; tài chính và quản lý tài chính) và nêu rõ các điểm mạnh, điểm cần khắc phục và cải thiện của Trường ĐHKH, ĐH Huế.

Phát biểu tại buổi bế mạc, PGS.TS Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng đã đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc và khách quan của Đoàn đánh giá nội bộ ĐH Huế trong 2 ngày vừa qua. Kết quả báo cáo sơ bộ đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá nội ĐH Huế đã ghi nhận những kết quả mà Trường ĐHKH, ĐH Huế đã làm được trong 5 năm qua (2010 – 2015), các mặt còn thiếu sót, hạn chế mà Đoàn đánh giá đưa ra, nhà Trường sẽ tập trung  nghiên cứu và triển khai nghiêm túc để xây dựng nhà Trường tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

PGS.TS Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi bế mạc

Tiếp đó, hai bên đã ký biên bản hoàn thành đợt đánh giá nội bộ cấp ĐHH chất lượng cơ sở đào tạo tại Trường ĐHKH, ĐH Huế.

PGS.TS Lê Văn Anh, Phó Giám đốc ĐH Huế phát biểu tại buổi bế mạc

Ký biên bản hoàn thành đợt đánh giá nội bộ cấp ĐH Huế tại Trường ĐHKH Huế


Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp