Tin tức

Trường Đại học Khoa học đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Sáng ngày 02/10, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) - Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 và đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Tại lễ khai giảng, Nhà trường đã nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường ĐHKH là trường đại học thành viên thứ 3 của Đại học Huế và thứ 21 trong tổng số 26 trường đã được đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc gia.

Trường ĐHKH triển khai tự đánh giá cơ sở đào tạo từ tháng 3-8/2016, theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT. Sau khi được Đại học Huế đánh giá ngoài nội bộ (11/2016), Nhà trường đã đăng ký KĐCLGD với Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội vào tháng 01/2017.

Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐHKH từ ngày 15 đến 19/05/2017. Trước đó, Đoàn đánh giá đã tiến hành quá trình nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Trường ĐHKH và tiến hành đợt khảo sát sơ bộ diễn ra vào tháng 4/2017.

Đến tháng 10/2017, Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội chính thức công bố kết quả Kiểm định chất lượng Trường ĐHKH với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 82%, kết quả đánh giá có giá trị đến ngày 06/9/2022. 

 

Từ kết quả Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Nhà trường đã nhìn nhận lại những thành tựu đạt được, tiếp thu những hạn chế và tiến hành cải tiến chất lượng giáo dục dựa trên tình hình thực tế và những khuyến nghị xác đáng của Đoàn đánh giá ngoài. Đây là tiền đề và là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường trong những năm học tiếp theo; đồng thời khẳng định thương hiệu về chất lượng, uy tín đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường đối với xã hội. 

 

Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực (theo Điều 49 - Luật Giáo dục đại học năm 2012).

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm một trong các tiêu chí để phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học (theo Điều 53 – Luật Giáo dục Đại học 2012).

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm.

 

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp