Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT - Thông báo
 

Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Gia hạn thời gian nộp học bổng Lotus Unlimited đến 17/2/2014

Chương trình học bổng Lotus Unlimited là sự tiếp nối của các Chương trình học bổng Lotus I, II và III, được Cộng đồng Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Erasmus Mundus (Action 2). Chương trình học bổng Lotus Unlimited bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 bao gồm các loại học bổng toàn phần và học bổng trao đổi, với 2 đợt thông báo nộp hồ sơ dự tuyển. Đợt 1 dành cho học bổng Tiến sĩ toàn phần đã kết thúc nộp hồ sơ vào 30/9/2013.

 Trần Thị Mai Thi  12-12-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo buổi giới thiệu thông tin chương trình Học bổng Lotus Unlimited

Nhằm giúp các ứng viên tham gia dự tuyển chương trình Học bổng Lotus Unlimited đạt kết quả tốt, đồng thời để có thể giải đáp thông tin cũng như hỗ trợ các ứng viên trong việc làm hồ sơ xin học bổng, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình Học bổng Lotus Unlimited, cụ thể như sau:

 Trần Thị Mai Thi  05-12-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Chương trình quan hệ đối tác tăng cường tham gia nghiên cứu (PEER)

 Trần Thị Mai Thi  03-12-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị

Thực hiện công văn số 1083/ĐHH-KHCN ngày 7 tháng 11 năm 2013 của ĐH Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN các cấp năm 2015 như sau:

 - NLH Huấn -  29-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ireland tại Việt Nam

Kính gửi: TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ

 Trần Thị Mai Thi  29-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2013

Kính gửi:      Trưởng các đơn vị

 Trần Thị Mai Thi  27-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Đăng ký tham gia tập huấn Sở hữu trí tuệ

Kính gửi:     Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 1116/ĐHH-KHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế về việc tổ chức lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ, Đại học Huế sẽ tổ chức hai lớp tập huấn vào cuối tháng 11 và tháng 12 năm 2013. Đối tượng tham gia chia làm hai nhóm:

 Trần Thị Mai Thi  21-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


14 cá nhân Trường ĐHKH được khen thưởng khuyến khích tài năng ĐH Huế năm 2013

Ngày 15/11, Giám đốc ĐH Huế đã ký quyết định số 2135/QĐ-ĐHH về việc khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2013. Theo đó, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế có 14 cá nhân được tặng Giấy khen gồm:

 Trần Thị Mai Thi  18-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo v/v tổ chức HNKH Trẻ lần thứ VIII

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

Theo kết luận của cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII ngày 01/11/2013, Ban Tổ chức Hội nghị thông báo đến toàn thể các cán bộ trong Trường về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII như sau:

 - NLH Huấn -  15-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Chương trình HNKH Trẻ lần thứ VIII

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN THỨ VIII

Ngày 16/11/2013

 - NLH Huấn -  15-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính


Sở KHCN Tỉnh TT Huế: mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm 2014

 Trần Thị Mai Thi  08-11-2013   In

Được đăng ở: Website chính

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---