Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Tải file Khoa học công nghệ Biểu mẫu đề tài cấp ĐH Huế

Các file trong chủ đề này
Biên bản thanh lý hợp đồng dành cho đề tài thực hiện năm 2016 - 2017
Ngày gửi: 07-12-2017. Số lần tải: 82
Biên bản thanh lý hợp đồng dành cho năm thứ hai sau khi nghiệm thu cơ sở (đợt 2)(đối với đề tài 2017 - 2018)
Ngày gửi: 07-12-2017. Số lần tải: 54
Biên bản thanh lý hợp đồng dành cho năm đầu tiên báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (đợt 1)(đối với đề tài 2017 - 2018)
Ngày gửi: 07-12-2017. Số lần tải: 76
Loại file: doc Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2017 - 2018
Ngày gửi: 06-07-2017. Số lần tải: 176
Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 325
Trang bìa báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 323
Phụ lục báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 300
Mẫu 20. Bản nhận xét báo cáo tổng kết đề tài KH & CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 292
Mẫu 19. Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 236
Mẫu 18. Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 248
Mẫu 17. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 240
Mẫu 16. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 235
Mẫu 15. Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 249
Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 228
Mẫu 13. Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 256
Mẫu 12. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 253
Mẫu 11. Thông tin kết quả nghiên cứu
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 254
Mẫu 10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 243
Mẫu 9. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 274
Mẫu 8. Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 09-12-2016. Số lần tải: 248Đang trực tuyến
  • Khách: 6
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,562
  • Thành viên mới nhất: phanthaoly

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---