Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Tải file Đảng ủy, Công đoàn Đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Mẫu M10 - Kê khai tài sản, thu nhập
(Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ)
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 1650
Loại file: doc Mẫu M9 - Phiếu bổ sung hồ sơ lý lịch
Phiếu bổ sung lí lịch cán bộ, công chức, viên chức
(Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 1631
Loại file: doc Mẫu M8 - Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
(Từ năm 2010 đến năm 2013)
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 4880
Loại file: doc Mẫu M7 - Phiếu lấy ý kiến của cấp ủy địa phương
Phiếu lấy ý kiến của cấp ủy địa phương đối với cán bộ, công chức; gia đình cán bộ, công chức ở địa bàn nơi cư trú
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 9986
Loại file: doc Mẫu M6 - Bản tóm tắt thành tích tập thể
Đề nghị khen thưởng công tác Đảng năm 2013
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 1793
Loại file: doc Mẫu M5 - Bản tóm tắt thành tích cá nhân
Đề nghị khen thưởng đảng viên năm 2013
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 2071
Loại file: doc Mẫu M4 - Bảng tập hợp kết quả
Bảng tập hợp kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên và chi bộ năm 2013
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 2807
Loại file: doc Mẫu M3 - Phiếu phân loại Đảng viên
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 4217
Loại file: doc Mẫu M2 - Bản tự kiểm điểm cá nhân
V/v Kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2013
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 4620
Loại file: doc Mẫu M1 - Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 5115
Loại file: pdf Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW
Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 1910
Loại file: pdf Công văn số 214-CV/ĐU
V/v Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên; phân loại cán bộ; xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2013
Ngày gửi: 06-12-2013. Số lần tải: 2529Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 42,486
  • Thành viên mới nhất: ductri008

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---