Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Văn bản, Biểu mẫu dành cho Cao học

Các file trong chủ đề này
Loại file: xls Biểu mẫu thời khóa biểu
Ngày gửi: 22-11-2016. Số lần tải: 87
Loại file: doc Phiếu đánh giá Hội đồng (áp dụng từ khóa 2014 trúng tuyển đợt 1 trở về trước)
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 160
Loại file: doc Biên bản họp kiểm phiếu
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 127
Loại file: doc Phiếu đánh giá hội đồng chấm luận văn (áp dụng cho Khóa 2014, trúng tuyển đợt 2)
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 158
Loại file: doc Biên bản hội đồng chấm luận văn
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 152
Loại file: doc Biên bản thông qua đề cương luận văn thạc sĩ
Ngày gửi: 09-06-2016. Số lần tải: 224
Loại file: pdf Quy định đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học
Ngày gửi: 15-02-2016. Số lần tải: 456
Loại file: doc Mau de cuong luan van Thac sy ban hanh nam 2013
Ngày gửi: 09-10-2013. Số lần tải: 2228
Loại file: doc Biên bản semianar luận văn cao học
Ngày gửi: 01-07-2013. Số lần tải: 1471
Loại file: doc Mau bien ban seminar luan van Thac sy
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1173
Loại file: xls Mau - Bang diem cham qua trinh hoc tap
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1244
Loại file: xls Mau bang ghi diem theo so phach (danh cho can bo cham thi)
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1029
Loại file: xls Mau bien ban cham bai thi van dap
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 992
Loại file: doc Mau ke hoach dao tao
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1138
Loại file: doc Mau bien ban xu ly ky luat thi
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1045
Loại file: doc Mau de xuat thinh giang
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1052
Loại file: doc Mau nhan xet phan bien luan van
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 2320
Loại file: doc Mau Ban nhan xet giao vien huong dan
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 941
Loại file: doc Mau dap an va de thi
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 906
Loại file: doc Mau de xuat hoi dong cham de tai luan van
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 767

Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 37,617
  • Thành viên mới nhất: koruru43

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---