Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Văn bản, Biểu mẫu dành cho Cao học

Các file trong chủ đề này
Loại file: xls Biểu mẫu thời khóa biểu
Ngày gửi: 22-11-2016. Số lần tải: 649
Loại file: doc Phiếu đánh giá Hội đồng (áp dụng từ khóa 2014 trúng tuyển đợt 1 trở về trước)
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 790
Loại file: doc Biên bản họp kiểm phiếu
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 697
Loại file: doc Phiếu đánh giá hội đồng chấm luận văn (áp dụng cho Khóa 2014, trúng tuyển đợt 2)
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 774
Loại file: doc Biên bản hội đồng chấm luận văn
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 760
Loại file: doc Biên bản thông qua đề cương luận văn thạc sĩ
Ngày gửi: 09-06-2016. Số lần tải: 863
Loại file: pdf Quy định đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học
Ngày gửi: 15-02-2016. Số lần tải: 1055
Loại file: doc Mau de cuong luan van Thac sy ban hanh nam 2013
Ngày gửi: 09-10-2013. Số lần tải: 3066
Loại file: doc Biên bản semianar luận văn cao học
Ngày gửi: 01-07-2013. Số lần tải: 2279
Loại file: doc Mau bien ban seminar luan van Thac sy
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1854
Loại file: xls Mau - Bang diem cham qua trinh hoc tap
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 2046
Loại file: xls Mau bang ghi diem theo so phach (danh cho can bo cham thi)
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1702
Loại file: xls Mau bien ban cham bai thi van dap
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1641
Loại file: doc Mau ke hoach dao tao
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1817
Loại file: doc Mau bien ban xu ly ky luat thi
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1728
Loại file: doc Mau de xuat thinh giang
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1736
Loại file: doc Mau nhan xet phan bien luan van
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 3255
Loại file: doc Mau Ban nhan xet giao vien huong dan
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1499
Loại file: doc Mau dap an va de thi
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1518
Loại file: doc Mau de xuat hoi dong cham de tai luan van
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1327Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 42,039
  • Thành viên mới nhất: dangkynhanhieu

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seothiet bi dien sinothiet bi dien lsDịch vụ SEOCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---