Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Hóa phân tích
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1181
 
Loại file: pdf Vật lý chất rắn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1251
 
Loại file: pdf Văn học Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1184
 
Loại file: pdf Sinh lý học thực vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1230
 
Loại file: pdf Sinh lý người và động vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1195
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1177
 
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1105
 
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1119
 
Loại file: pdf Khoa học máy tính
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1288
 
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1116
 
Loại file: pdf Đại số và lý thuyết số
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1189
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1226
 
Loại file: pdf Hóa lý thuyết và hóa lý
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1179
 
Loại file: pdf Hóa hữu cơ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1186
 
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1209
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1183
 
Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành địa chất
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 799
 
Loại file: rar Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ Khoa học máy tính
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 858
 
Loại file: xls Các học phần trong chương trình đào tạo Tiến sĩ
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 824
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---