Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Hóa phân tích
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1258
 
Loại file: pdf Vật lý chất rắn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1326
 
Loại file: pdf Văn học Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1248
 
Loại file: pdf Sinh lý học thực vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1317
 
Loại file: pdf Sinh lý người và động vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1272
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1247
 
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1174
 
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1182
 
Loại file: pdf Khoa học máy tính
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1382
 
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1174
 
Loại file: pdf Đại số và lý thuyết số
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1262
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1306
 
Loại file: pdf Hóa lý thuyết và hóa lý
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1260
 
Loại file: pdf Hóa hữu cơ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1266
 
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1282
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1253
 
Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành địa chất
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 840
 
Loại file: rar Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ Khoa học máy tính
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 900
 
Loại file: xls Các học phần trong chương trình đào tạo Tiến sĩ
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 861
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---