Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 
Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

 

Họ và Tên: Lê Thị Kim Lan

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại:0906554848

Email: lklanhus@yahoo.com.vn

anh trung

Họ và Tên: Hoàng Đình Trung

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0988648189

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

 chi thuy

Họ và Tên: Nguyễn Thị Bích Thủy

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01666212234

Email: ntbthuy@yahoo.com

 

   

Họ và Tên: Võ Đăng Thùy Nhi

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914479122

Email: vothuynhi@yahoo.com

 

Họ và Tên: Hồ Xuân Sang

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0988900311

Email: sanghohus@gmail.com

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Nhật Vũ

Học hàm học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01636456989

Email: nguyenvannhatvu@gmail.com

 

 

 


Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---