Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Tin tức

Lễ khai giảng cao học và nghiên cứu sinh khoá năm 2020

08-01-2021

Sáng ngày 08/01, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng cao học và nghiên cứu sinh khoá năm 2020.

Được đăng ở: Website chính

Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

12-12-2020

Sáng ngày 12/12, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

Được đăng ở: Website chính

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho học viên khóa 2018, các ngành Khoa học Máy tính, Vật lý chất rắn, Lịch sử Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa lý tại Gia Lai

14-09-2020

Sáng ngày 12/9/2020, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho học viên khóa năm 2018 các ngành Khoa học Máy tính, Vật lý chất rắn, Lịch sử Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa lý tại Gia Lai.

8 nghiên cứu sinh và 211 học viên cao học được công nhận và trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2019

03-01-2020

Sáng ngày 3/01/2020, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2019 cho 8 nghiên cứu sinh và 211 học viên cao học của Trường.

Được đăng ở: Website chính
Xem tất cả