Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Chức năng, nhiệm vụ

          Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (ĐHKH – ĐHH), tiền thân là Viện Đại học Huế thành lập năm 1957. Ngày 27-10-1976 trường Đại học Tổng hợp Huế được thành lập theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện ĐHH trước đây. Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập ĐHH, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của ĐHH và được đổi tên thành trường ĐHKH. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo sau đại học từ năm 1993. Từ đó, trường Đại học Khoa học trở thành một trong những cơ sở đào tạo sau đại học sớm nhất của Đại học Huế và khu vực miền Trung. Năm 1998 trường bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh.  

             Trên cơ sở kế thừa những thành tựu đào tạo SĐH của Trường KHKH và trường ĐH Văn Khoa trước năm 1975, vào những năm 90 Trường ĐHKH, ĐHH đã sớm đưa đào tạo SĐH thành một trong những nhiệm vụ chiến lược của Trường và đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo SĐH sớm nhất và có uy tín ở Miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước. Hiện nay, Trường ĐHKH - ĐHH có sứ mạng “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước” (Trường ĐHKH, 2011. Kế hoạch chiến lược 2011 – 2015 tầm nhìn 2020).

           Trong quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ giảng viên có trình độ cao của Trường đã được bổ sung hàng năm rất nhiều nên số chuyên ngành đào tạo sau đại học ngày càng tăng lên.

         Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Khoa học – Đại học Huế là đơn vị trực tiếp quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường.

          Phòng đào tạo sau đại học thành lập tháng 1 năm 2010 trên cơ sở tách Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau đại học thành 2 đơn vị: Phòng đào tạo sau đại học và Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế.

           Từ một Tổ hoạt động ghép cùng với các bộ phận khác, đến nay Phòng đã trở thành một đơn vị độc lập với 06 cán bộ, trong đó có 01 trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 04 chuyên viên.

           Từ năm 1993, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đã được Bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho 3 ngành học với 6 chuyên ngành cơ bản: Toán (Vận trù học và đại số); Sinh học (Sinh lý tế bào động vật và Hóa sinh – sinh lý thực vật); ngành Vật lý (Quang học và Vật lý chất rắn). Từ những chuyên ngành đầu tiên, trải qua 17 năm phát triển, số lượng các chuyên ngành đào tạo đã tăng lên nhanh chóng kể cả hệ đào tạo Thạc sĩ và đào tạo Tiến sĩ. Tính đến tháng 11 năm 2016, Phòng đào tạo sau đại học đang quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo của 28 chuyên ngành Thạc sĩ và 17 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ. Hiện nay, tổng qui mô đào tạo của trường là 590 và 200 nghiên cứu sinh.

            Trong Chiến lược phát triển từ năm 2010 đến 2015 của trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, đào tạo sau đại học được coi là một hướng ưu tiên phát triển để khẳng định vị thế của Nhà trường. Hiện nay, cùng với việc kiện toàn tổ chức, cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đơn vị đang đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Một số định hướng trong những năm tới.

1. Tiếp tục tăng qui mô và mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trên cơ sở cân đối với nguồn lực và coi trọng chất lượng đào tạo.

- Nâng số chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ từ 28 chuyên ngành năm 2016 lên 30 chuyên ngành vào năm 2020, hướng tới các chuyên ngành: Báo chí, Công tác xã hội, Xã hội học, Điện tử viễn thông...

- Nâng số chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ từ 17 chuyên ngành năm 2016  lên đến 19 chuyên ngành vào năm 2020.

 2. Tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Trường và các ngành đào tạo để phát triển qui mô đào tạo sau đại học. Tìm kiếm các giải pháp để tăng đầu vào cho các mã ngành khó tuyển sinh.

3. Bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo SĐH theo qui chế mới kể cả chương trình khung, cách thức tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo. Xây dựng một số chương trình đào tạo tiên tiến.

4. Đầu tư cải tiến công tác quản lý SĐH từ cấp trường cho đến Khoa, Bộ môn chuyên môn. Tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho các Khoa, Bộ môn chuyên môn. Trang bị phần mềm cho quản lý đào tạo SĐH.

5. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy cho đào tạo SĐH. Khuyến khich cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.

6. Nâng cao chất lượng đào tạo SĐH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong những năm tới. Sẽ tổ chức Hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng trong đào tạo SĐH trong thời gian tới. Phấn đấu đưa Trường ĐHKH - ĐHH thực sự trở thành một địa chỉ đào tạo SĐH có uy tín ở miền Trung và trong nước.

7. Đầu tư thích đáng cho biên soạn giáo trình, bài giảng và sách chuyên khảo cho chương trình đào tạo SĐH. Cải tiến phương pháp dạy - học, đổi mới quy trình đánh giá nhằm nâng cao chất lượng luận án, luận văn tốt nghiệp. Tăng cường nguồn giáo trình, bài giảng bằng tiếng nước ngoài và qua các bản dịch từ tiếng nước ngoài.

8. Nâng cấp cơ sở vật chất, thư viện phục vụ đào tạo sau đại học kể cả bàn ghế, máy móc, phòng thí nghiệm, phòng bảo vệ luận văn, luận án.

9. Liên kết đào tạo Thạc sĩ với 10 cơ sở đào tạo trong nước và ít nhất 01 cơ sở đào tạo nước ngoài. Đẩy mạnh xu hướng liên kết đào tạo với nước ngoài, chú trọng liên kết với các nước có nền giáo dục và khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Ca-na-đa, Nhật Bản, v.v… Củng cố liên kết đào tạo sau đại học với các nước trong khu vực. 

 Cơ cấu tổ chức

    
   

  Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---