Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Sinh học thực nghiệm
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1172
 
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 922
 
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 898
 
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 943
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1080
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 997
 
Loại file: pdf Văn học Việt Nam
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1236
 
Loại file: pdf Lý luận văn học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1059
 
Loại file: xls Chương trình Khung Thạc sĩ áp dụng theo Thông tư 15 và Thông tư 07 (dành cho khóa năm 2014 trở đi)
Ngày gửi: 26-10-2016. Số lần tải: 675
 
Loại file: xls Chương trình Khung Thạc sĩ áp dụng theo Thông tư 15 và Thông tư 07 (dành cho khóa năm 2014 trở đi)
Ngày gửi: 21-12-2015. Số lần tải: 937
 
Loại file: xls Chương trình khung Thạc sĩ khối tự nhiên
Ngày gửi: 02-04-2014. Số lần tải: 2192
 
Loại file: xls Chương trình khung Thạc sĩ khối xã hội
Ngày gửi: 02-04-2014. Số lần tải: 1717
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---