Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 17
 Phòng Đào tạo Sau đại học - Tải file: Chương trình đào tạo
 

Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Sinh học thực nghiệm
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1327
 
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1057
 
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1042
 
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1082
 
Loại file: pdf Triết học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1261
 
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1151
 
Loại file: pdf Văn học Việt Nam
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1401
 
Loại file: pdf Lý luận văn học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1215
 
Loại file: xls Chương trình Khung Thạc sĩ áp dụng theo Thông tư 15 và Thông tư 07 (dành cho khóa năm 2014 trở đi)
Ngày gửi: 26-10-2016. Số lần tải: 755
 
Loại file: xls Chương trình Khung Thạc sĩ áp dụng theo Thông tư 15 và Thông tư 07 (dành cho khóa năm 2014 trở đi)
Ngày gửi: 21-12-2015. Số lần tải: 1000
 
Loại file: xls Chương trình khung Thạc sĩ khối tự nhiên
Ngày gửi: 02-04-2014. Số lần tải: 2265
 
Loại file: xls Chương trình khung Thạc sĩ khối xã hội
Ngày gửi: 02-04-2014. Số lần tải: 1792
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---