Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: rar Chương trình khung 2018
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 387
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1400
 
Loại file: pdf Động vật học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1292
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1380
 
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1714
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1268
 
Loại file: pdf Địa lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1312
 
Loại file: pdf Khoa học máy tính
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1530
 
Loại file: pdf Toán ứng dụng
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1368
 
Loại file: pdf Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1353
 
Loại file: pdf Toán giải tích
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 883
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1315
 
Loại file: pdf Hóa lý thuyết và hóa lý
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1306
 
Loại file: pdf Hóa phân tích
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1345
 
Loại file: pdf Hóa hữu cơ
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1318
 
Loại file: pdf Hóa vô cơ
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1353
 
Loại file: pdf Quang học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1314
 
Loại file: pdf Vật lý chất rắn
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1399
 
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1514
 
Loại file: pdf Sinh thái học
Ngày gửi: 01-11-2016. Số lần tải: 1039
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---