Tin tức

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018.

Ngày 30/11, tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2017-2018.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Giám Hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường; Trưởng ban nữ công, Trưởng ban TTND cùng 126 đại biểu bầu từ các đơn vị cơ sở. 

Đại biểu tham dự hội nghị

Chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm học 2016-2017 và kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2017-2018; Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Hằng, Kế toán Trưởng báo cáo công tác Tài chính năm học 2016-2017 và dự kiến công tác thu chi năm học 2017-2018; đồng chí  Đỗ Diên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018; đồng chí Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến từ Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị góp ý dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác năm học 2016-2017 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2017-2018.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm học 2016-2017 và kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2017-2018

Hội nghị cũng đã tập trung lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận vào Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm học 2016- 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của Hiệu trưởng và các vấn đề quan trọng trong các hoạt động của nhà Trường. Lãnh đạo Nhà Trường, đại diện các phòng chức năng & Trung tâm TT Thư viện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của CBVC đặt ra tại hội nghị.

PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học phát biểu và giải trình tại hội nghị

Toàn thể đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị với những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. Hội nghị khẳng định quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn trường phát động, kêu gọi và tin tưởng toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường phát huy những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị.

Kết quả đăng ký danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm học 2017-2018 của các đơn vị cũng đã được thông báo tại Hội nghị./.

Ảnh: Thanh Văn

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp