Tin tức

Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tuyển chọn đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2015 do Quỹ NAFOSTED tài trợ

Ngày 26/03/2015, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) đã có thông báo về kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2015. Theo đó, các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật sẽ được tài trợ gồm: 

- Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường, Sinh học và các khoa học tự nhiên khác;

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ;- Khoa học y, dược;

- Khoa học nông nghiệp.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ được kéo dài đến 17h00 ngày 09/07/2015. 

* Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài (bao gồm hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy)

- Hồ sơ điện tử bắt buộc phải nhập trên hệ thống OMS theo biểu mẫu quy định bao gồm:

  1. Đơn đăng ký đề tài NCCB (tiếng Anh và tiếng Việt)
  2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt)
  3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt)
  4. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (trong đó có tối thiểu 01 công bố của Chủ nhiệm đề tài thuộc danh mục ISI trong vòng 05 năm gần nhất)

- Hồ sơ in trên giấy (đóng thành 01 bộ tiếng Việt và 01 bộ tiếng Anh) gồm:

  1. 01 đơn đăng ký in từ hệ thống OMS có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ
  2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ
  3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt) in từ hệ thống OMS, có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ (trừ trường hợp thành viên nhóm nghiên cứu công tác tại đơn vị chủ trì).
  4. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài và quyết định công nhận nghiên cứu sinh (01 bản sao).

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
      Văn phòng (phòng 407)
      Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
      Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Do thời gian đăng ký sắp tới, Phòng KHCN-HTQT kính đề nghị các cá nhân đủ tiêu chuẩn đăng ký thực hiện đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ năm 2015.

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-Chuong-trinh-tai-tro-NCCB-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2015-150/

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ