THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Thông báo V/v đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ năm 2019

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Thực hiện công văn số 341/ĐHH-KHCNMT ngày 27/3/2018 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ năm 2019 như sau:

1.      ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ năm 2019, bao gồm các công việc sau:

- Nộp phiếu đề xuất (file và bản in có chữ ký).

- Nộp bảng kê khai bảng danh mục công trình liên quan, kèm minh chứng (file và bản in có xác nhận của đơn vị).

- Tiến hành đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn).

a. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

- Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước: đề xuất theo các biểu mẫu tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN và Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN.

- Nhiệm vụ HTQT về KHCN theo Nghị định thư: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN.

b. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT.

- Dự án SXTN cấp Bộ: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Quyết định 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ GD&ĐT.

- Chương trình KHCN cấp Bộ: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT ngày 9/5/2012 của Bộ GD&ĐT.

- Nhiệm vụ Quỹ gen cấp Bộ: đề xuất đề cương thuyết minh theo biểu mẫu A7a-TMBT-NVQG, phụ lục 4 tại Thông tư 18/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ KH&CN.

2.      ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ

- Lập danh mục tổng hợp đề xuất từng loại nhiệm vụ của đơn vị mình theo các biểu mẫu quy định. Các danh mục này phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, được đơn vị thông qua và Trưởng đơn vị ký xác nhận.

- Gửi các bảng danh mục tổng hợp cùng với phiếu đề xuất của các cá nhân cho Trường qua Phòng KHCN-HTQT, đồng thời gửi tất cả các file danh mục tổng hợp và phiếu đề xuất của cá nhân qua địa chỉ email khcn@husc.edu.vn.

3.      TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 12/4/2018.

 

Các biểu mẫu và phụ lục đều được đăng tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và thông báo cho các cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình biết để việc xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Trường được triển khai theo đúng kế hoạch./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 - NLH Huấn -  30-03-2018 In

Các thông báo đã đưa:

Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---