THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Hội thảo Khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới đất nước - tiến trình và thành tựu”.

Ngày 11/12, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới đất nước - tiến trình và thành tựu”. 

Tham dự hội thảo có: đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Phan Công Tuyên, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Trưởng Ban tổ chức nhân sự Đại học Huế; TS. Phan Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT; các đại biểu từ các trường đại học, học viện trên cả nước; Ban chủ nhiệm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị của Trường. 

Có gần 50 bài tham luận gửi đến hội thảo. Tác giả của các tham luận là các nhà khoa học, giảng viên ở các trường đại học, học viện, các trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị trên cả nước. Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính gồm: 30 năm đổi mới – tiến trình và thành tựu; Nghiên cứu giảng dạy các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tổng kết 20 năm giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Huế (1995-2015).

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 2 phiên tiểu ban. Ở chủ đề thứ nhất, các tác giả đã tập trung làm rõ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016); lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề về văn hoá – xã hội; những vấn đề về đảng cầm quyền, dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng hệ thống chính trị; những vấn đề về chính sách xã hội, quản lý phát triển xã hội. Ở chủ đề thứ 2, hội thảo đã bàn về vai trò của các môn khoa học lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới gồm: Nghiên cứu và giảng dạy Triết học; nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học; nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu và giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu và giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở chủ đề thứ ba các nội dung như thực hiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đào tạo đội ngũ giảng dạy các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 20 năm giảng dạy các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Huế - Thành tựu và những vấn đề đặt ra đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến thiết thực.

Các tham luận đã được Ban tổ chức biên tập nghiêm túc, khoa học và được Nhà xuất bản Đại học Huế xuất bản thành cuốn sách Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam – Tiến trình và thành tựu.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Chủ trì hội thảo


Đại biểu tham dự hội thảo


 Trần Thị Mai Thi  12-12-2016 In

Các tin đã đưa:

Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---