Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII

Sáng ngày 17/01/2019, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ nhà Trường.

Tham dự Hội nghị có: TS. Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường ĐHKH.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn đã quán triệt nội dung Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của BCH TW Đảng về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Quy định số 08 – QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trưng ương và Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn báo cáo tại hội nghị

Việc học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng Khóa XII giúp đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã được thông qua; từ đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình đang công tác một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Kết thúc hội nghị, mỗi đảng viên sẽ viết bài thu hoạch và nộp về Văn phòng Đảng ủy Nhà trường trước ngày 2/2/2019, với câu hỏi thu hoạch như sau: Trình bày những nhận thức của đồng chí về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thưc hiện nhiệm vụ chính trị của trường, khoa, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân. Những kiến nghị về biện pháp thực hiện ở ngành, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp