Tin tức

Họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phiên thứ 2 năm 2022

Sáng ngày 29/7, TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã chủ trì phiên họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phiên họp lần 5 và các hoạt động của Hội đồng giữa 2 kỳ họp; Đánh giá kết quả hoạt động của Hiệu trưởng và Quyền chủ tịch Hội đồng Trường; Đánh giá và xếp loại viên chức đối với Phó Hiệu Trưởng và kế toán trưởng.

Tại buổi họp, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng cũng đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II năm 2022 và dự kiến các công tác trọng tâm quý III năm 2022 của Trường ĐHKH.

Các thành viên Hội đồng Trường cũng đã thảo luận công tác nhân sự liên quan đến chủ trương thực hiện quy trình bầu chủ tịch Hội đồng trường và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Trường trong quý III năm 2022.

Một số hình ảnh:

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp