Tin tức

Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Chiều ngày 12/4, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học đã trang trọng tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022.

Tham dự có: TS. Bùi Quang Vũ, UVTV Đảng ủy, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Thế Phúc, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHKH; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học; Đại diện các Chi ủy Chi bộ và các học viên đăng ký tham gia lớp học.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 được Đảng ủy Trường ĐHKH tổ chức trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 12/4/2022 cho những quần chúng ưu tú của các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Lớp học được tổ chức trực tiếp, các học viên đã sắp xếp thời gian hợp lý, tham gia học tập đông đủ, đảm bảo thời gian quy định, nghiêm túc trong việc lên lớp học tập và viết bài thu hoạch.

Chương trình học tập được tổ chức đúng quy định và đã được chỉnh lý, bổ sung những nội dung mới nhất theo quy định của Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Trung ương về học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các nội dung học tập đã được giảng viên cập nhật kịp thời, truyền đạt những phần cốt lõi, cô động, gắn liền với thực tiễn đơn vị và Nhà trường, gợi mở và trang bị cho học viên nắm vững những vấn đề cơ bản, hiểu rõ và sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sự ra đời, vai trò lãnh đạo của Đảng, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc; lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước qua các thời kỳ, những chủ trương và định hướng lớn của đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, tư tưởng, tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, v.v...

Kết quả các bài thu hoạch của các học viên năm 2022 được đánh giá cao, số lượng bài thu hoạch xếp loại giỏi và khá trên 90%.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Trường đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp học.

TS. Bùi Quang Vũ, UVTV, Q. Chủ tịch Hội đồng báo cáo tổng kết lớp học 

TS. Bùi Quang Vũ và TS. Nguyễn Thế Phúc trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên

Học viên Nguyễn Thiều Tuấn Long, Giảng viên Khoa XHH & CTXH phát biểu tại buổi lễ

Việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam để không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, đây cũng là nội dung cơ bản đòi hỏi đối tượng cảm tình Đảng trước khi kết nạp Đảng phải học tập và nghiên cứu, giúp học viên nhận thức đúng về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ của người đảng viên và những điều kiện để được xét kết nạp Đảng. 

Lớp bồi dưỡng là điều kiện tạo nguồn để Ban Thường vu Đảng ủy Trường thực hiện tốt chỉ tiêu về phát triển đảng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp