Tin tức

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO “BIẾN ĐỔI XÃ HỘI: RỦI RO VÀ THÍCH ỨNG”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Khoa
học – Đại học Huế, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội tổ chức Hội thảo khoa học với
chủ đề “Biến đổi xã hội: Rủi ro và thích ứng”.
1. Mục tiêu: Trên cơ sở các báo cáo, bài trình bày và các phiên thảo luận, Hội thảo
hướng đến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích ứng của cá nhân và cộng
đồng trước biến đổi xã hội.
2. Nội dung chính
- Thảo luận, phân tích các yếu tố rủi ro, thách thức và các chiến lược thích ứng trước
các biến đổi xã hội (VD: dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, suy thoái...).
- Trao đổi về các chiến lược, cách thức thích ứng của các cá nhân, cộng đồng và
Chính phủ đối với các rủi ro do biến đổi xã hội gây ra.
3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian (dự kiến): Ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ,
thành phố Huế.
5. Sản phẩm của Hội thảo: Các bài viết sau phản biện sẽ được Ban biên tập chọn
đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Biến đổi xã hội: Rủi ro và thích ứng”. Đặc biệt,
những bài viết có chất lượng sẽ được chọn đăng trong chuyên san của Tạp chí KH&CN,
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (ISSN 2354 - 0842).
6. Hướng dẫn gửi bài:
- Quy định chung: Bài gửi Hội thảo phải chưa được đăng ở bất kỳ Tạp chí nào khác.
Bài viết gửi dưới định dạng file Microsoft Word và chỉ chia thành 1 cột, dài trong khoảng
7 - 10 trang A4, được soạn thảo với quy cách: Căn lề trái 3cm, phải 3cm, trên 3.5cm, dưới
3.5cm; sử dụng thống nhất bảng mã Unicode, cỡ chữ 11, giãn dòng Exactly 16pt trong
toàn bài viết (trừ các phần tóm tắt, danh mục tài liệu tham khảo và thông tin tác giả có cỡ
chữ 10). Đối với dòng đầu tiên của mỗi đoạn, đặt chế độ thụt vào 1 tab bằng 1,27 cm.
Canh lề thẳng hai bên.

- Quy cách trình bày bài viết: Theo thể lệ đăng bài dành cho các bài viết thuộc lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn của Tạp chí KH&CN, Trường Đại học Khoa học, Đại
học Huế (Đường link: http://jos.husc.edu.vn/viewpage.php?page_tag=rules).
- Báo cáo toàn văn gửi trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 qua địa chỉ email
sosw.husc@gmail.com.
Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
- TS. Phạm Tiến Sỹ - SĐT: 0919.734.666 - Email: pts1806@gmail.com
- ThS. Lê Duy Mai Phương - SĐT: 0975.662.246 - Email: phuongleduy@husc.edu.vn
Khoa XHH&CTXH trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, quý thầy/cô,
nghiên cứu sinh, học viên gửi bài và tham dự Hội thảo.
Trân trọng!

Người đăng: Khoa XHH&CTXH
Được đăng ở: Khoa Xã hội học và Công tác xã hội

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp