Tin tức

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Căn cứ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Đại học Huế và triển khai Kế hoạch số 286/KH-ĐHKH ngày 26/3/2021 của Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Nhà trường, Sáng ngày 15/4, Ban lãnh đạo nhà trường phối hợp với Công đoàn trường tổ chức tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Tham dự có: toàn thể cán bộ viên chức của Trường và Luật sư Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Công ty luật TNHH Hoàng Ngọc Thanh và cộng sự.

Hội nghị đã được nghe Luật sư Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân và Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 cho toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của nhà trường.

Luật sư Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp