Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Học viện Chính trị khu vực II tuyển dụng giảng viên năm 2019

Căn cứ Thông báo số 334-TB/HVCTQG ngày 25/4/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo chủ trương tuyển dụng viên chức của Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực II thông báo tuyển dụng giảng viên như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Từ ngày 05/07/2019 đến hết ngày 05/08/2019.

– Địa điểm: Ban Tổ chức – Cán bộ (Phòng 204), Học viện Chính trị khu vực II. Địa chỉ: Số 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

 

 

 

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị