Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 18/06/2019 tại phòng họp B202 đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ Khoa Lý luận chính trị.

Chiều ngày 18/04/2018 chi bộ Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức kết nạp cho các quần chúng ưu tú: 

- Nguyễn Thị Hoài Xuân
- Nguyễn Minh Đức
- Nguyễn Hồng Sơn

Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thay mặt Chi ủy, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Thế Phúc – Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Thế Phúc đã căn dặn các đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn. 

Tại buổi lễ, các đồng chí cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bên cạnh đó, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của Chi bộ, trong thời gian dự bị, đồng chí Đào Thế Đồng đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, chấp hành tốt đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, đồng chí Đào Thế Đồng đã hoàn thành thời gian dự bị, trở thành Đảng viên chính thức.

Sự kiện trên đã góp phần làm cho lực lượng của chi bộ thêm phát triển cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ,có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Một số hình ảnh của buổi lễ

 

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị