Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Tin tức & Thông báo: DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC TỔ CHỨC “LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC TỔ CHỨC “LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

I. BAN CHỈ ĐẠO

1. TS.Nguyễn Thế Phúc – Trưởng ban

2. PGS,TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – P. Trưởng ban

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

7. ThS. Lê Thanh Hà – UV

8. ThS. Hà Lê Dũng – UV

II.CÁC TIỂU BAN

1.Tiểu ban tuyên truyền

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS, TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – UV

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Lê Thanh Hà – UV

7. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

8. ThS. Hà Lê Dũng – UV thường trực

9.ThS. Thái Thị Khương – UV

10. ThS. Nguyễn Thị Hiền – UV

11. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc – UV

12. ThS. Nguyễn Thị Thắng – UV

13. TS. Nguyễn Việt Phương - UV

14. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân – UV

2. Tiểu ban liên lạc

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS, TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – UV

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Lê Thanh Hà – UV

7. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

8. ThS. Hà Lê Dũng – UV thường trực

9.TS. Nguyễn Việt Phương – UV

10. ThS. Thái Thị Khương – UV

11. ThS. Lê Bình Phương Luân – UV

12. ThS. Nguyễn Thị Thắng – UV

13. ThS. Nguyễn Thị Hiền – UV

14. ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương – UV

15.ThS. Đào Thế Đồng – UV

16. ThS. Lữ Hồng Anh – UV

17. ThS. Trần Thị Giang – UV

18. ThS. Hoàn Trần Như Ngọc – UV

19. ThS. Trần Thị Hà Trang – UV

20. ThS. Nguyễn Thị Phương - UV

21. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân – UV

3. Tiểu ban kế hoạch tài chính cơ sở vật chất

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS, TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – UV thường trực

4. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

5. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân –UV

4. Ban thi đua khen thưởng

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS,TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. Th. Hà Lê Dũng – UV thường trực

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Lê Thanh Hà – UV

7. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

8. ThS. Nguyễn Thị Thắng – UV

9. ThS. Phan Doãn Việt– UV

10. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc – UV

11. TS. Nguyễn Việt Phương - UV

 Khoa Lý luận chính trị  08-02-2017 In

Các thông báo đã đưa:

Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---